Noszenie maseczek w pracy nadal może być obowiązkowe

Codzienne Zdrowie Dołącz do dyskusji (84)
Noszenie maseczek w pracy nadal może być obowiązkowe

28 marca zniesiono obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nadal może funkcjonować obowiązek noszenia maseczek w pracy.

Obowiązek noszenia maseczek w pracy nadal może funkcjonować

Wielu osobom może się wydawać, że ostatecznie pożegnaliśmy się z maseczkami (przynajmniej do jesieni, gdy może nastąpić wzrost liczby zakażeń koronawirusem – nie wiadomo, jak wtedy zachowa się rząd). Warto jednak pamiętać, że – po pierwsze – nowe przepisy są dziurawe (a maseczki nadal trzeba nosić we wszystkich budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza). Po drugie – nadal może funkcjonować obowiązek noszenia maseczek w pracy. Wystarczy, że tak zarządzi pracodawca.

Jak zwraca uwagę prawo.pl, pracodawca ma prawo stawiania wyższych standardów bezpieczeństwa niż obowiązujące wymogi – chociaż należy przyznać, że nie w każdej sytuacji. Kluczowe jest to, w jaki sposób narażenie na na COVID-19 zostało ujęte w ocenie ryzyka zawodowego – i czy zostało zakwalifikowane jako zagrożenie powstające w procesie pracy lub wynikające z czynności, które podejmują pracownicy. Należy jednocześnie podkreślić, że pracodawca ma dużą swobodę, jeśli chodzi o ustalanie wymogu noszenia maseczek czy dezynfekowania rąk.

Co więcej – niektórzy prawnicy są nawet zdania, że pracodawca wręcz powinien pozostawić obowiązek noszenia maseczek w pracy. Tak twierdzi m.in. Paweł Korus, radca prawny i partner w kancelarii Sobczyk&Współpracownicy. Powołuje się przy tym na art. 207 par 2 Kodeksu pracy (zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany do ochrony życia i zdrowia swoich pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art. 283 par. 1 Kodeksu pracy – czyli obowiązku przestrzegania nie tylko przepisów BHP, ale też tzw. „dobrych praktyk”. Pracodawca powinien przeprowadzić analizę ryzyka i skonsultować się ze służbą BHP – o ile taka działa w zakładzie.

Nadal trwa stan epidemii

Jest też jeszcze jeden argument przemawiający za tym, że pracodawca powinien rozważyć utrzymanie obowiązku noszenia maseczek w pracy. Rządzący – mimo zniesienia właściwie wszystkich obostrzeń – nie zdecydowali się mimo wszystko na zniesienie stanu epidemii (co może być zresztą pewnym zaskoczeniem). Ze względu na fakt, że pracodawca jest zobowiązany przez Kodeks pracy do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, to powinien podejmować działania uwzględniające aktualną sytuację epidemiczną. Tym samym pracodawca powinien kierować się nie tylko przepisami nowego rozporządzenia, ale również – sytuacją w swoim zakładzie pracy, czynnikami ryzyka, czy zaleceniami służby BHP. Na podstawie zebranych danych może zdecydować, że utrzymuje obowiązek noszenia maseczek w pracy.