Pracownicy zyskają większą ochronę przed niekorzystnym traktowaniem z strony pracodawców

Praca Dołącz do dyskusji
Pracownicy zyskają większą ochronę przed niekorzystnym traktowaniem z strony pracodawców

Na razie wciąż nie wiadomo, czy implementacja unijnej dyrektywy work-life balance w Polsce nastąpi jeszcze w tym roku, czy też przepisy jednak zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Mimo to warto zwrócić uwagę na fakt, że zmiany w Kodeksie pracy obejmą nie tylko nowe urlopy czy dłuższy urlop rodzicielski. Kolejną ciekawą zmianą jest większa ochrona pracowników przed niekorzystnym traktowaniem ze względu na korzystanie przez nich z przysługujących im uprawnień pracowniczych.

Ochrona pracowników przed niekorzystnym traktowaniem. Kolejna zmiana w Kodeksie pracy

Pojawiły się niepokojące doniesienia, że rząd może nie zdążyć na czas z implementacją unijnej dyrektywy, co oznaczałoby, że możliwe są zmiany w Kodeksie pracy dopiero w 2023 r. Niezależnie jednak od tego, kiedy ostatecznie zostaną przyjęte, warto zaznajomić się z projektem przepisów.

Ciekawą zmianą będzie na przykład większa ochrona pracowników przed niekorzystnym traktowaniem. W Kodeksie pracy pojawi się przepis, dzięki któremu fakt, że pracownik skorzysta z uprawnień przysługujących mu na mocy kodeksu, nie będzie mógł być podstawą do jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania takiego pracownika. Ponadto skorzystanie przez pracownika ze swoich praw nie będzie mogło mieć też jakichkolwiek innych negatywnych konsekwencji. Co więcej, taką samą ochroną będzie objęty również pracownik, który – w jakiejkolwiek formie – udzielił wsparcia pracownikowi korzystającemu ze swoich uprawnień.

Nie jest tajemnicą, że ochrona pracowników przed niekorzystnym traktowaniem ze strony pracodawców dotyczy zwłaszcza sytuacji, gdy pracownik wnioskuje o urlop rodzicielski, ojcowski czy opiekuńczy. Warto jednak wiedzieć, że ochrona będzie obejmować wszystkie uprawnienia pracowników, jakie wynikają z Kodeksu pracy – czyli m.in. pozostałe urlopy, prawo do odpoczynku, przerw w pracy itd.

Jeśli pracodawca naruszy przepisy, pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie

Co istotne, w sytuacji, gdy pracodawca dopuści się niekorzystnego traktowania i w jakikolwiek sposób naruszy prawa pracownika, może mieć spore kłopoty. Poszkodowany pracownik może bowiem ubiegać się o odszkodowanie. Jego kwota nie będzie mogła być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

UE stawia nacisk na to, by pracownicy mieli większą świadomość swoich praw. I by były one lepiej chronione

Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że unijna dyrektywa wymusza na państwach wprowadzenie przepisów, dzięki którym ochrona pracowników w różnych obszarach zwiększa się, a dodatkowo – które wymuszą na pracodawcach informowanie pracowników o przysługujących im prawach. To z kolei pozwoli budować większą świadomość pracowników i może być sygnałem ostrzegawczym dla pracodawców, którzy do tej pory wybiórczo przestrzegali przepisów prawa pracy. Z tego względu istotne jest, by przepisy zostały przyjęte jak najszybciej – na razie nie wiadomo jednak, czy można liczyć na zmiany w Kodeksie pracy jeszcze w tym roku.