Koniec z odbieraniem dzieci za ubóstwo – sensowne zmiany w prawie rodzinnym

Gorące tematy Rodzina Dołącz do dyskusji (3)
Koniec z odbieraniem dzieci za ubóstwo – sensowne zmiany w prawie rodzinnym

28.12.2015 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy z zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który ma usystematyzować zagadnienia dotyczące pieczy zastępczej oraz wprowadzić zakaz umieszczania dzieci w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa.

Projekt stanowi pokłosie spraw, które odbijały się szerokim echem w mediach, które opisywały dramatyczne historie rodziców, którym zabierano dzieci w związku z ich złą sytuacją materialną (jak np. historia rodziny Prymów z Rzeszowa).

Jakie zmiany przewiduje nowelizacja?

Nowelizacja ,,wychodzi” z założenia, że naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina, a więc w celu uniknięcia pochopnej ingerencji w tym zakresie przepisy umożliwiające odebranie dzieci ubogim rodzicom powinny być precyzyjnie sformułowane. Zgodnie z obowiązującą w tym zakresie regulacją: „Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej.”. Przepis ten wskazuje zatem na konieczność sięgnięcia po określone formy pomocy rodzicom, zanim sąd, kierując się dobrem dziecka, podejmie decyzję o jego oddzieleniu od rodziców.

Odbieranie dzieci ubogim to złe rozwiązanie systemowe

Proponowana zmiana zakłada, że odebranie dziecka byłoby możliwe w przypadku poważnego zagrożenia dobra dziecka ze wskazaniem interpretacyjnym odnoszącym się do zagrożenia jego życia lub zdrowia. Zmianie ma więc ulec przepis poprzez wskazanie w nim dodatkowych form ingerencji we władzę rodzicielską przed odebraniem dziecka.

Przede wszystkim zaś proponuje się wprowadzenie zakazu umieszczania w pieczy zastępczej dziecka wyłącznie z powodu ubóstwa ale tylko wbrew woli rodziców. Jeśli rodzice wolę taką wyrażą brak jest przeciwwskazań by dzieci im odebrać.

W przypadku, gdy rodzice swoje dzieci wychowują dobrze ale nie posiadają środków na ich utrzymanie Państwo powinno zapewnić pomoc rodzinie w tym zakresie, nie zaś odbierać im dzieci – taki cel przyświeca nowelizacji. Jednakże w jej założeniach przewidziano, że zmiana ustawy nie spowoduje dodatkowego obciążenia dla Skarbu Państwa. Niewątpliwie sama zmiana kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie spowoduje dodatkowych wydatków dla Skarbu Państwa, ale jaki ma być system pomocy dla takiej rodziny? Odpowiedzią w tym zakresie być może jest ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o czym napiszę w kolejnym poście.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.