Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego jest możliwe. Wystarczy pamiętać o ważnym terminie

Finanse Dołącz do dyskusji
Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego jest możliwe. Wystarczy pamiętać o ważnym terminie

Kredyt hipoteczny jest dla wielu osób jednym z najpoważniejszych zobowiązań finansowych – zwłaszcza, że zazwyczaj zaciąga się go na co najmniej 25 lat. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z faktu, że możliwe jest odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego – gdy kredytobiorca uzna, że spłacanie zobowiązania może go jednak przerosnąć.

Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego prawem konsumenta

Mogłoby się wydawać, że po podpisaniu umowy kredytu hipotecznego dla klienta nie ma już odwrotu – i w razie problemów ze spłatą pozostaje co najwyżej renegocjacja umowy kredytowej i negocjacje z bankiem na temat chwilowego zawieszenia spłaty kredytu. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (o ile kredytobiorca spełnia ustawowe warunki). Warto jednak wiedzieć, że możliwe jest też odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego – chociaż ważne, by zrobić to we właściwym terminie.

Prawo do odstąpienia od umowy kredytowej daje konsumentom art. 42 par. 1 ustawy o kredycie hipotecznym:

Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Co istotne – konsument nie musi nawet podawać przyczyny odstąpienia od umowy kredytowej. Musi jednak pamiętać, by zrobić to we wskazanym w ustawie terminie – czyli w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Banki umieszczają również stosowny zapis w samej umowie kredytowej – tak, by klient był świadomy swojego prawa. To zresztą kolejny obowiązek nałożony na banki przez przepisy prawa.

Jak liczyć termin 14 dni na odstąpienie od umowy?

Bieg terminu oblicza się zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego – termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ostatni dzień na dokonanie odstąpienia od umowy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę – wtedy termin ten przypada na następny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Nie zmienia to jednak faktu, że najlepiej, jeśli kredytobiorca chcący odstąpić od umowy dokona tej czynności jak najszybciej.

Bank może nieopatrznie wydłużyć termin na odstąpienie od umowy

Co ciekawe kredytobiorcy, którzy spóźnili się z podjęciem właściwych czynności w ustawowym terminie, mogą liczyć na pewien błąd ze strony banku. Jeśli bank nie zawarł w umowie informacji o terminie, sposobie oraz skutkach odstąpienia od umowy, to skutkuje to otrzymaniem biegu przedmiotowego terminu – do momentu, gdy braki w umówię zostaną uzupełnione. Tym samym jeśli w umowie nie ma wskazanej wyżej informacji, kredytobiorca może odstąpić od umowy właściwie w każdym momencie – i zachowanie ustawowego terminu nie jest wtedy konieczne.