ecommerce Firma Podatki

Dyrektywa DAC7 nieco namiesza. Operatorzy platform cyfrowych z nowymi obowiązkami

Miłosz Magrzyk
24.02.2024
Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk
24.02.2024
Dyrektywa DAC7 nieco namiesza. Operatorzy platform cyfrowych z nowymi obowiązkami

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który ma wprowadzić rewolucyjne zmiany w sposobie raportowania handlu elektronicznego. Operatorzy platform internetowych będą mieli nowe obowiązki. Celem inicjatywy jest wdrożenie dyrektywy DAC7 regulującej kwestie raportowania aktywności gospodarczej w internecie. Ta nowelizacja otworzy nowy rozdział w wymianie informacji podatkowych w celu zwiększenia transparentności i sprawiedliwości podatkowej w sektorze cyfrowym.

Nowymi obowiązkami operatorzy platform internetowych zostaną obciążeni od 1 lipca 2024 roku.

DAC7 w praktyce – co oznacza dla operatorów platform internetowych?

Dyrektywa DAC7 to odpowiedź na rosnące wyzwania związane z cyfryzacją gospodarki. Nakłada na operatorów platform cyfrowych w Unii Europejskiej obowiązek raportowania danych o transakcjach sprzedaży towarów i usług. Wymogi raportowania obejmą sprzedawców, którzy na danej platformie przekroczyli limit 30 transakcji. Lub, analogicznie, przestąpili limit wynagrodzenia na poziomie 2 tys. euro. Obie kwestie będą rozpatrywane w ujęciu 12 miesięcy.

Projekt ustawy przewiduje nałożenie obowiązku wypełnienia procedur należytej staranności do końca 2024 roku. I obowiązków sprawozdawczych do 31 stycznia 2025 roku w celu zapewnienia dokładności i kompletności danych. Wszystkie informacje będą regularnie aktualizowane i dostępne dla właściwych organów nadzorczych. To znacznie podniesie standardy zarządzania finansami i zwiększy zaufanie interesariuszy do firm.

Zmiany w raportowaniu – wytyczne i obowiązki

Zgodnie z projektem operatorzy platform nie tylko będą musieli dostarczyć szczegółowe informacje o sprzedawcach i transakcjach, ale także spełnić szereg wymogów technicznych i organizacyjnych. Kluczowe jest tu wprowadzenie oprogramowania interfejsowego, które umożliwi elektroniczne przekazywanie danych do Krajowej Administracji Skarbowej.

Dodatkowo, w niektórych przypadkach, operatorzy platform będą zobowiązani do jednorazowej rejestracji w jednym z państw członkowskich UE. To pozwoli na ich jednoznaczną identyfikację i ułatwi proces sprawozdawczy. Takie podejście ma na celu ujednolicenie i uproszczenie procedur na terenie całej Unii Europejskiej.

Nowa era e-handlu

Projekt przepisów wdrażających dyrektywę DAC7 otworzy drogę do dużych zmian w zakresie kontroli transakcji internetowych. Dzięki nowym przepisom organy podatkowe zyskają dostęp do szczegółowych danych o działalności sprzedawców na platformach cyfrowych, co zwiększy przejrzystość działalności i pozwoli skuteczniej przeciwdziałać unikaniu opodatkowania.

Dla operatorów platform to wyzwanie, ale również szansa na dostosowanie swoich systemów do nowych realiów prawnych i technologicznych. Rozwój narzędzi i procedur zgodnie z wymogami DAC7 będzie bowiem kluczowym elementem przygotowań do nowej ery w e-handlu. Podkreśli on istotę współpracy międzynarodowej w walce z oszustwami podatkowymi w cyfrowym wymiarze gospodarki.