Dziedziczenie spadku wiąże się z konkretnymi opłatami. I nie chodzi tylko o podatek

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Dziedziczenie spadku wiąże się z konkretnymi opłatami. I nie chodzi tylko o podatek

Dziedziczenie wiąże się nie tylko z pewnymi formalnościami, ale też – opłatami, czym mogą być zaskoczone osoby, które po raz pierwszy otrzymały coś w spadku. Jakie są opłaty za dziedziczenie spadku?

Opłaty za dziedziczenie spadku

Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe, czy na podstawie testamentu, nabycie spadku nie jest procesem automatycznym. Konieczne jest stwierdzenie nabycia spadku – a to z kolei wiąże się z konkretnymi opłatami.

Stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić albo w postępowaniu sądowym (postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku) albo przed notariuszem (notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia).

Jeśli chodzi o postępowanie sądowe, opłaty za dziedziczenie spadku to przede wszystkim koszt złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku – opłata wynosi w tym przypadku 100 zł. Ta sama kwota jest pobierana w przypadku wniosku o zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza czy odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Co istotne, nawet jeżeli wyżej wymienione wnioski są umieszczone w jednym piśmie (albo we wniosku o dział spadku), opłata jest pobierana od każdego z nich odrębnie. W przypadku wniosku o dział spadku koszty są zresztą jeszcze większe – stała opłata wynosi w tej sytuacji 500 zł, choć w przypadkach szczególnych kwota ta może być inna. Na przykład za wniosek o dział spadku zawierający zgodny podział majątku opłata wyniesie 300 zł;  z kolei przy wniosku zawierającym zniesienie współwłasności – aż 1000 zł. Za wniosek o dział spadku zniesienie współwłasności, ale zawierający zgodny projekt podziału, trzeba będzie zapłacić 600 zł.

Opłaty za dziedziczenie spadku przed notariuszem

Nieco inaczej będą kształtować się opłaty za stwierdzenie nabycia spadku przed notariuszem. Za notarialny akt poświadczenia dziedziczenia lub protokół odrzucenia spadku trzeba będzie zapłacić 50 zł. Za protokół poświadczenia dziedziczenia – 100 zł. Do tych kwot należy jednak doliczyć jeszcze podatek VAT i koszty wypisów. Warto też mieć świadomość, że za notarialny dział spadku koszty naliczane są w inny sposób – jako konkretny procent od wartości dzielonego majątku. Górne granice stawki są podane w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. Nie oznacza to jednak, że klient zawsze zapłaci maksymalną kwotę – wszystko zależy od tego, jakie stawki ustali notariusz.

W kwestii opłat za dziedziczenie spadku nie można również zapominać o podatku od spadków i darowizn. W tym przypadku wiele będzie jednak zależeć od wartości spadku i grupy podatkowej. Obowiązek podatkowy w przypadku dziedziczenia powstaje, co do zasady, w chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.