Ostateczna (?) wersja Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19. Sprawdź, kiedy się zaszczepisz

Zdrowie dołącz do dyskusji (374) 25.12.2020
Ostateczna (?) wersja Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19. Sprawdź, kiedy się zaszczepisz

Marzena Sosnowska

Nowa wersja niewiele się różni od poprzedniej. Nowością jest to, że nauczycieli zaliczono do etapu 1. Czyli szczepieni będą razem ze służbami mundurowymi.

Narodowy Program Szczepień przewiduje cztery etapy szczepień:

Etap 0

Przedłużono zapisy do 28 grudnia. Etap 0 obejmuje personel medyczny w bardzo szerokim zakresie. Są to lekarze (w tym dentyści), pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni i wiele innych osób wykonujących zawody medyczne. Do tego etapu zalicza się również pracowników: stacji sanitarno-epidemiologicznych, Domów Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, aptek i punktów aptecznych oraz punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki. W pierwszej kolejności zaszczepieni będą również pracownicy uczelni medycznych oraz studenci kierunków medycznych.

Warte podkreślenia jest to, że ten etap dotyczy również pracowników niemedycznych, tj. pracowników administracyjnych, pomocniczych, wolontariuszy, stażystów. Nie ma znaczenia forma zatrudnienia oraz czy jest to podmiot prywatny czy publiczny. W pierwszej kolejności zatrudniony będzie tak samo lekarz pracujący w prywatnej jak i publicznej przychodni, ten na etacie i ten na kontrakcie. Przywilej zaszczepienia się będą mieli również pracownicy podmiotów na stałe współpracujących (w systemie ciągłym) z ośrodkami zdrowia czy szpitalami, np. ochrony. Pierwszeństwo szczepień dotyczy niezależnie od faktu czy ktoś przechorował Covid-19, czy nie.

Etap 1

Zaszczepieni zostaną pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Ponadto do uprzywilejowanej grupy zaliczone są również osoby powyżej 60. roku życia. Pierwszeństwo będą mieli najstarsi oraz aktywni zawodowo oraz osoby w trakcie diagnostyki i mające ciągły kontakt z placówkami ochrony zdrowia, a także osoby z chorobami współistniejącymi, zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19.

Szczepieniami w etapie 1 zostaną objęte także służby mundurowe: żołnierze Wojska Polskiego (w tym Wojsk Obrony Terytorialnej), funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracownicy TOPR oraz GOPR, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach przeciwepidemicznych oraz odpowiadają za bezpieczeństwo.

Do tego etapu szczepień dopisano nauczycieli  oraz innych pracowników sektora edukacji. Od szczepień nauczycieli nie jest uzależniony jednak powrót uczniów do szkół.

Szczepieni także będą mogli być pracownicy podmiotów na stałe współpracujących z ośrodkami zdrowia, np. stali dostawcy, pracownicy pralni.

Etap 2

W tym etapie będą szczepieni pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw prądu, gazu, wody, usług teleinformatycznych, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, poczty, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych. Są to osoby narażone szczególnie ze względu na częste kontakty społeczne.

W ramach tego etapu przewidziano szczepienie osób przed 60. rokiem życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 lub w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia.

Etap 3

Najkrócej ujmując – wszyscy pozostali.

Obcokrajowcy posiadający kartę stałego lub czasowego pobytu będą szczepieni na równi z Polakami w zależności od charakteru wykonywanej pracy oraz wieku i chorób współistniejących.