Od 2020 r. nie zapalimy w Polsce papierosa mentolowego

Gorące tematy Państwo Zagranica Dołącz do dyskusji (215)
Od 2020 r. nie zapalimy w Polsce papierosa mentolowego

Zgodnie z unijną dyrektywą papierosy mentolowe będą zakazane w całej Unii Europejskiej od dnia 20 maja 2020 r.

Zgodnie z dyrektywą unijną w sprawie wyrobów tytoniowych z 2014 r., a dokładnie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE (Dz.U. L 127, s. 1) zostaną wprowadzone obostrzenia dotyczące produktów tytoniowych.

Dyrektywa ta w szczególności uderza w interesy Polski, jako jednego z potentatów w produkcji papierosów mentolowych

Polska zresztą zaskarżyła Dyrektywę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Zgodnie z Dyrektywą papierosy mentolowe będą zakazane w całej Unii od dnia 20 maja 2020 r. Uzasadnieniem przedmiotowego jest w szczególności to, że mentol, podobnie jak inne charakterystyczne aromaty, może zasadniczo skutkować złagodzeniem lub zatuszowaniem na ogół ostrego, wręcz gryzącego smaku dymu tytoniowego. W ten sposób powstaje poważne zagrożenie, że papierosy aromatyzowane ułatwią niepalącym rozpoczęcie konsumpcji tytoniu, a palaczom z przyzwyczajenia utrudnią zerwanie z uzależnieniem od nikotyny.

Czytaj też: Palenie e-papierosów w miejscach publicznych zabronione od 20 maja

Papierosy mentolowe w ocenie UE nie są więc dla nas dobre. Niepalenie papierosów mentolowych autor postu, jako były palacz, popiera całym sercem. Jednakże, czy musi być to spowodowane odgórnym zakazem? Czy regulacje przypominające ,,prohibicje” z czasów Ala Capone są dobrymi rozwiązaniami?

Papierosy mentolowe zakazane od 2020

W ocenie państwa polskiego, która wniosła sprawę do TSUE – nie. Niestety, jak to powiedział pewien sławny szuler ,,Zagraliśmy i przegraliśmy”. TSUE uznał, że prawodawca Unii mógł zgodnie z prawem, w wykonaniu swego szerokiego zakresu uznania, ustanowić tego rodzaju zakaz, jako że mniej rygorystyczne środki zaproponowane przez Polskę nie są w takim samym stopniu zdatne do osiągnięcia zamierzonego celu.

Możemy więc, pożegnać się od 2020 r. z ,,legalnymi” papierosami mentolowymi – o ile, nie nastąpi to, co postuluje Janusz Korwinn Mikke parafrazując Marka Porcjusza Katona tj. Unia Europejska nie zostanie zniszczona.

Jeśli masz wątpliwości dotyczą w/w lub innego zagadnienia, możesz skonsultować się z prawnikiem. Na przykład za pomocą adresu kontakt@bezprawnik.pl, pod którym uzyskasz płatną poradę prawną od doświadczonych prawników.