Z platform internetowych znikną niejasne regulaminy i warunki korzystania. Nie będzie już zamykania kont czy zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyny

Zakupy Dołącz do dyskusji (8)
Z platform internetowych znikną niejasne regulaminy i warunki korzystania. Nie będzie już zamykania kont czy zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyny

Platformy internetowe za kilka dni czekają duże zmiany. Mają być proste, jasne i zrozumiałe dla użytkowników, a ich regulamin ma propagować sprawiedliwe traktowanie.

Platformy internetowe mają mało czasu na zmiany

Już 12 lipca w życie wejdzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Regulacja wprowadzi szereg istotnych zmian dla platform internetowych, które umożliwiają użytkownikom, którzy prowadzą działalność gospodarczą, prezentację swojej oferty oraz sprzedaż towarów. Będą to zarówno takie podmioty jak Allegro, jak również sklepy z aplikacjami w rodzaju AppStore.

Regulacjami dotknięte zostaną również porównywarki cen, takie jak Ceneo, a nawet portale do rezerwacji noclegów, czyli np. Booking. Przepisy nie dotyczą jednak usług płatniczych i usług reklamy internetowej oraz co ciekawe – platform w rodzaju Ubera i Uber Eats.  Część platform może nie zdawać sobie sprawy, że są odbiorcami rozporządzenia i powinni zaktualizować swoje regulaminy. Rozporządzenie nie wymaga implementacji, jego przepisy stosuje się wprost. Przepisy dotyczą użytkowników biznesowych.

Najważniejsze zmiany, jakie czekają platformy internetowe

Przede wszystkim musza zmienić swoje regulaminy, żeby ich zapisy były bardziej przyjazne dla użytkowników. Warunki korzystania z usług mają być opisane prostym i zrozumiałym językiem. Platforma internetowa ma sformułować swój regulamin w taki sposób, żeby żaden jego zapis nie będzie budził wątpliwości, co do jego znaczenia. Ma być również dostępny przed zawarciem umowy świadczenia usług pośrednictwa. Wszelkie zmiany już zawartych umów wymagają powiadomienia na co najmniej 15 dni wcześniej przed ich wprowadzeniem.

Jeżeli użytkownik nie zgadza się ze zmianami, to w takiej sytuacji przysługuje mu możliwość wypowiedzenia umowy na korzystnych warunkach. Rozwiązanie stanie się skuteczne w terminie 15 dni od informacji o zmianie. Co ważne – opublikowanie treści zmian na stronie internetowej nie będzie wystarczające. Użytkownik biznesowy musi otrzymać zmiany na trwałym nośniku. Może to być SMS, e-mail, list, pendrive  z nowym regulaminem.

Inne istotne zmiany, które czekają platformy internetowe to obowiązek sprawiedliwego traktowania użytkowników

Zgodnie z przepisami rozporządzenia każda decyzja dotycząca ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług będzie wymagać uzasadnienia. Nie będzie już możliwości zamknięcia konta bez podania przyczyny. Uzasadnienie również będzie wymagało umieszczenia na trwałym nośniku. Decyzja o zawieszeniu lub ograniczeniu usług platforma musi uzasadnić najpóźniej w momencie faktycznego zastosowania takich rozwiązań. Natomiast, gdy platforma internetowe będzie chciała zakończyć świadczenie usług, to musi o tym poinformować na 30 dni przed planowaną datą końca. Co więcej, kryteria zawieszenia, ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usług mają być obiektywne.

Kolejna bardzo istotna zmiana, którą wprowadza najnowsze rozporządzenie to pojęcie plasowania. Zgodnie z rozporządzeniem przez to pojęcie należy rozumieć

względną widoczność ofert użytkowników biznesowych lub wagę nadawaną wynikom wyszukiwania w formie, w jakiej są one prezentowane, organizowane lub komunikowane przez dostawców usług pośrednictwa internetowego lub przez dostawców wyszukiwarek internetowych, która wynika z zastosowania mechanizmów sekwencjonowania algorytmicznego, wystawiania oceny lub opinii, podświetlania wyników lub innych narzędzi wyróżniania, lub też ich kombinacji

Reguły rządzące plasowaniem mają być jasne i zrozumiałe dla wszystkich. Dostawca ma określić, co będzie brał pod uwagę, a co nie. Użytkownicy mają mieć możliwość wglądu w zasady plasowania. Jeżeli plasowanie będzie płatne, to platforma internetowa ma jasno określić warunki i wysokość opłat.

Ostatnią zmianą ma być utworzenie przez platformy wewnętrznego systemu mediacji, która ma poprzedzić ewentualny spór sądowy.