Płatne zwolnienie od pracy: komu przysługuje i w jakich sytuacjach?

Praca dołącz do dyskusji (34) 08.05.2019
Płatne zwolnienie od pracy: komu przysługuje i w jakich sytuacjach?

Udostępnij

Edyta Wara-Wąsowska

Pracownik co do zasady ma obowiązek przestrzegać czasu pracy, a w trakcie jego trwania powinien wykonywać powierzone obowiązki. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pracownik jest zwolniony z tego obowiązku. W jakich sytuacjach przysługuje mu jednak płatne zwolnienie od pracy?

Płatne zwolnienie od pracy

Pracodawca w niektórych sytuacjach musi zwolnić pracownika od wykonywania obowiązków służbowych, a dodatkowo – wypłacić mu za to wynagrodzenie. Należy jednak pamiętać, że nie jest to tożsame z np. urlopem wypoczynkowym czy urlopem na żądanie, za które również pracownik otrzymuje środki pieniężne. Płatne zwolnienie od pracy jest związane z konkretną czynnością, jaką musi wykonać pracownik. Część z nich jest bezpośrednio związana z pracą, część – z innymi, szczególnymi okolicznościami. Poniżej – krótka lista najczęstszych (chociaż nie wszystkich) sytuacji, gdy pracownikowi przysługuje płatne zwolnienie od pracy.

Zwolnienie od pracy w przypadku badań lekarskich leży w interesie pracodawcy

Pracownikowi, który musi wykonać badanie lekarskie, przysługuje płatne zwolnienie od pracy. Mowa zarówno o badaniach okresowych i kontrolnych, które w miarę możliwości powinno wykonywać się w godzinach pracy. Z tego względu pracownikowi przysługuje za ten czas wynagrodzenie. Co ciekawe, płatne zwolnienie od pracy jest możliwe także w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie szczepień ochronnych.

Należy pamiętać, że także krwiodawca także zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wiele osób decyduje się na regularne oddawanie krwi. Zazwyczaj krwiodawca nie musi już tego dnia przychodzić do pracy. Z tego tytułu również przysługuje mu płatne zwolnienie od pracy.

Urlop okolicznościowy: w tym przypadku wypłata wynagrodzenia również jest konieczna

Urlop okolicznościowy jest specyficznym rodzajem urlopu, ponieważ przyznaje się go pracownikowi tylko w określonych wypadkach. Chodzi o: ślub pracownika, narodziny jego dziecka, zgon i pogrzeb dziecka, małżonka, ojca, matki, ojczyma lub macochy (wtedy przysługują pracownikowi 2 dni urlopu) oraz o ślub dziecka pracownika i zgon i pogrzeb siostry/brata, dziadków lub teściów (1 dzień urlopu). W tym przypadku również jest to płatne zwolnienie od pracy.

Strażak-ochotnik również powinien zostać zwolniony od obowiązków

Jeśli pracownik jest jednocześnie członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, drużyny ratowniczej działającej „W służbie SAR” lub ratownikiem GOPR, to pracodawca ma obowiązek zwolnić go od obowiązków na czas trwania akcji ratunkowej. Pracownik powinien mieć również prawo do koniecznego wypoczynku po zakończeniu takiej akcji.

Wezwanie pracownika do sądu

Pracodawca musi też przymknąć oko na sytuację, gdy pracownik musi stawić się przed organami państwowymi. W takiej sytuacji pracownikowi także przysługuje płatne zwolnienie od pracy.