Jeśli pozywać, to najlepiej jeszcze dzisiaj. Opłaty sądowe od środy znacząco pójdą w górę

Biznes Firma dołącz do dyskusji (154) 16.08.2019
Jeśli pozywać, to najlepiej jeszcze dzisiaj. Opłaty sądowe od środy znacząco pójdą w górę

Jakub Kralka

Uwaga! W najbliższą środę, tj. 21 sierpnia 2019 r. w życie wejdzie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiana przepisów jest bardzo szeroka i obejmie większość opłat sądowych, a co za tym idzie znacznie wzrosną koszty prowadzenia tych spraw. 

Zmiany będą najbardziej odczuwalne przy pozwach o dużej wartości oraz przy pozwach o wartości najmniejszej (rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym). Ponadto, znacznej zmianie ulegnie opłata pobierana przy wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Podwyżka opłat sądowych staje się faktem

Zgodnie z aktualnymi przepisami, opłata sądowa pobierana w sprawach w sprawach o prawa majątkowe wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych. Powyższe nie dotyczy spraw prowadzonych w postępowaniu uproszczonym ( o czym dalej). Po nowelizacji, która wejdzie w życie 21 sierpnia 2019 r. zostanie zwiększona maksymalna wysokość opłaty, która wyniesie 200 000 złotych. Oznacza to, że w sprawach o wartości powyżej 2 000 000 PLN odczujemy znaczny wzrost opłat.

Jednakże, większość czytelników zapewne zainteresują zmiany dotyczące pozwów o wartości najmniejszej. Jako, że zakres zmian jest tutaj dość szeroki, poniżej przedstawimy przepisy dotychczasowe, a następnie przepisy obowiązujące po nowelizacji.

Przepisy obowiązujące do dnia 20 sierpnia 2019 r.: 

„Art.  28.  W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

1)         do 2000 złotych – 30 złotych;

2)         ponad 2000 złotych do 5000 złotych – 100 złotych;

3)         ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych;

4)         ponad 7500 złotych – 300 złotych.”

Przepisy obowiązujące od dnia 21 sierpnia 2019 r.:

„Art.  13.  1.      W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1)         do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2)         ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3)         ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4)         ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5)         ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6)         ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7)         ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

  1. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.[…]

Art.  28. (uchylony).”

Jak widać z zestawienia powyższych zmian, od 21 sierpnia 2019 r. nastąpi znaczny wzrost opłaty sądowej, często kilkukrotny. Aktualny stan prawny miał na celu obniżenie kosztów sądowych w sprawach o najmniejszej wartości przedmiotu sporu, co ułatwiało dostęp do sądownictwa najbiedniejszym. Zmiany, które zostaną wprowadzone przez nowelizację, mają tak naprawdę cel odwrotny. Nie tylko w tych najmniejszych sprawach nie obniżają opłaty poniżej wartości opłaty stosunkowej w wysokości 5%, ale dodatkowo w większości przypadków opłata ta wyniesie znacznie więcej – np. w przypadku sprawy o wartości przedmiotu sporu w wysokości 501 złotych, opłata sądowa wyniesie prawie 20%. Zrozumiałe jest, że rząd musi szukać dodatkowych źródeł finansowania ze względu na swoje programy socjalne, zaś zrażanie ludzi do procesu „uzdrowi sądownictwo”, jednak znowu znaczne wzrosty opłat sądowych dotkną w szczególności najbardziej powszechnych spraw.

Podwyżka opłat sądowych od sierpnia 2019 r.

Warto zwrócić jeszcze uwagę na zmianę opłaty w przypadku wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Jest to instytucja, która pozwala wierzycielowi na doprowadzenie do zawarcia z dłużnikiem ugody przed sądem, bez konieczności składania pozwu. Jednym z najważniejszych następstw takiej próby ugodowej, było co do zasady przerwanie biegu przedawnienia. Aktualnie dla postępowań, których wartość przedmiotu sporu wynosi 10.000 złotych lub mniej opłata ta wynosi 40 złotych, a w przypadku spraw powyżej 10.000 złotych, opłata ta wynosi 300 złotych.

Zgodnie z nowelizacją, która wejdzie w życie 21 sierpnia 2019 r., opłata ta będzie wynosić 1/5 normalnej opłaty. W sprawach do 20 000 złotych będzie to 1/5 opłaty stałej wskazanej w nowym art. 13 ust. 1. Natomiast w sprawach o wartości przedmiotu sporu powyżej 20 000 złotych, opłata za wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wynosić będzie 1% wartości przedmiotu sporu. W związku z powyższym zawezwanie do próby ugodowej w sprawach o dużej wartości przedmiotu sporu, stanie się prawdopodobnie instrumentem praktycznie w ogóle nie używanym.

Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie pozwy, które zostaną złożone (lub wysłane pocztą) do dnia 20 sierpnia 2019 r. będą opłacane na starych zasadach. Tak więc osoby, które do tej pory zwlekały z wniesieniem pozwów, mają jeszcze kilka dni czasu. Jeżeli komuś zależy na szybkim złożeniu takiego pozwu, żeby zdążyć przed nowelizacją ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przypominamy, że profesjonalne kancelarie współpracujące z naszym serwisem oferują odpłatną pomoc w tym zakresie. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę kierować zapytania na adres e-mail: prawnik@bezprawnik.pl. Administratorem danych osobowych jest Bezprawnik sp. z o. o. na zasadach opisanych w polityce prywatności.