Polska branża faktoringowa powoli odbudowuje się po 2023 roku. Rośnie zainteresowanie

Firma Dołącz do dyskusji
Polska branża faktoringowa powoli odbudowuje się po 2023 roku. Rośnie zainteresowanie

Choć 2023 rok przyniósł polskiemu rynkowi faktoringowemu niewielki spadek obrotów o 2,3%, ostatnie miesiące wskazują na stopniowe odwracanie negatywnego trendu, który na koniec trzeciego kwartału osiągnął poziom 3,3%. Polski Związek Faktorów, reprezentujący dominującą część dostawców usług faktoringowych w kraju, odnotował wykup wierzytelności na imponującą kwotę 450 miliardów złotych.

Znaczący jest fakt, że PZF, zrzeszający 24 członków – w tym pięć banków komercyjnych i 19 specjalizujących się firm – obsłużył w analizowanym okresie 26,3 tysiąca firm, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu z poprzednim rokiem. Firmy te złożyły do finansowania 26,8 miliona faktur, co oznacza 12-procentowy wzrost rok do roku, świadczący o nieustannym zwiększaniu się liczby klientów korzystających z faktoringu.

Sektor faktoringowy przyciąga przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, z których największy udział mają firmy produkcyjne i dystrybucyjne. Mimo rosnącej liczby faktur, ich wartość ogólna maleje, co może wskazywać na zmiany w strukturze przedsiębiorstw korzystających z tej usługi.

BNP Paribas Faktoring chwali się pozycją lidera

Liderem na rynku faktoringu międzynarodowego w 2023 roku była firma BNP Paribas Faktoring, która osiągnęła największe obroty w tej kategorii, co stanowiło 22% udziału w całym sektorze. Jak podkreśla Katarzyna Chmielecka z BNP Paribas Faktoring, ich specjalizacja w faktoringu międzynarodowym, często z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców, znajduje potwierdzenie w tych wynikach. BNP Paribas Faktoring, będący częścią Grupy BNP Paribas, od 2006 roku oferuje swoje usługi różnorodnym przedsiębiorstwom w Polsce, zyskując pozycję jednej z najszybciej rozwijających się firm w branży.

Pomimo spadku wartości wykupionych faktur nie ma powodów do rozpaczy, gdyż obserwujemy wzrost zainteresowania faktoringiem, co może być postrzegane jako optymistyczny znak dla branży. Wysoka inflacja przyczynia się do zwiększenia luki płynnościowej, a co za tym idzie – wzrostu zapotrzebowania na dostęp do kapitału. W takich warunkach faktoring uchodzi za atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych kredytów.

Faktoring staje się również kluczowym instrumentem finansowym dla przedsiębiorców wystawiających faktury na duże kwoty z odroczonym terminem płatności, głównie dla sektora produkcji i dystrybucji. Usługa ta umożliwia im nie tylko szybki dostęp do środków i regulowanie bieżących zobowiązań, ale również umacnia ich pozycję rynkową przez oferowanie konkurencyjnych warunków zakupu i zachowanie płynności finansowej niezbędnej dla rozwoju.