Wręczanie prezentów na święta może być w tym roku objęte korzystniejszym rozliczeniem podatkowym

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Wręczanie prezentów na święta może być w tym roku objęte korzystniejszym rozliczeniem podatkowym

Wręczanie prezentów firmowych należy do tradycji wielu przedsiębiorstw. Niestety podczas przygotowywania upominku zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni pamiętać o obowiązkach podatkowych. W tym roku obdarowywanie się prezentami z okazji mikołajek i Bożego Narodzenia w firmach może być objęte korzystniejszym rozliczeniem podatkowym.  Do końca grudnia pracownicy mogą liczyć na wyższy limit rozliczeniowy w przypadku niektórych prezentów.

Skutki podatkowe zależą przede wszystkim od środków, z jakich prezent został sfinansowany

Pracownicy muszą pamiętać o kilku zasadach, jakie obowiązują podczas przyjmowania prezentów od pracodawcy. Jedna z nich mówi o tym, że do przychodu ze stosunku pracy zaliczają się upominki, które zostały sfinansowane ze środków obrotowych firmy. W takim wypadku potrącona zostanie zaliczka na PIT. Drugim typem prezentów są te, które zostały ufundowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W takim wypadku zwolnieniu z podatku podlegają upominki o wartości do 1000 zł rocznie.

Do końca 2023 r. można skorzystać z limitu 2000 zł, wprowadzonego jeszcze podczas pandemii Covid-19

Do końca grudnia 2023 r. prezenty firmowe, które zostały sfinansowane z ZFŚS mogą być objęte wyższym limitem podatkowym. Dlatego wszystkie osoby, które nie chcą płacić podatku od prezentów o wartości do 2000 zł mogą skorzystać z tej okazji. Jest to ważne przede wszystkim dlatego, że od 1 stycznia 2024 r. limit ten wróci do wartości 1000 zł. Do korzystania z tego limitu zachęcają eksperci,  między innymi Grzegorz Grochowina, szef Zespołu Zarządzania Wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce.

Właściciele firm oraz osoby odpowiedzialne za przygotowywanie prezentów muszą pamiętać o kilku zasadach

Aby móc skorzystać ze zwiększonego limitu podatku, pracodawca musi dopełnić kilku formalnych zasad. Jedną z nich jest konieczność przyznawania świadczenia pracownikowi w sposób osobisty. Świadczenie musi być także związane z finansowaniem działalności socjalnej, która jest określona w przepisach o ZFŚS. Musi ono mieć także charakter rzeczowego lub pieniężnego prezentu. Nie może być także finansowane z innych źródeł niż ZFŚS lub fundusz związków zawodowych.

Ponadto Trybunał Konstytucyjny orzekł niedawno, iż należy odseparować od siebie dwa rodzaje świadczeń dla pracownika. Jednym z nich są te, związane z wynagrodzeniami za pracę, które są opodatkowane PIT. Druga grupa świadczeń to te, które są związane z honorowaniem pracownika i gratulowaniem mu. W takim wypadku są one opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn do limitu 5 733 zł.