Provident na celowniku UOKiK. Spłacającym pożyczki przed terminem nie zwraca tyle, ile powinien

Dobre wiadomości Finanse Prawo Dołącz do dyskusji (261)
Provident na celowniku UOKiK. Spłacającym pożyczki przed terminem nie zwraca tyle, ile powinien

Wziąłeś pożyczkę w Providencie i spłaciłeś ją przed terminem? Możesz się teraz starać o zwrot należnej Ci części opłaty przygotowawczej i prowizji. UOKiK wytknął spółce nieprawidłowe rozliczanie pożyczek spłaconych przez terminem. Provident ma zwrócić klientom pieniądze.

Provident ma zwrócić klientom pieniądze

Klient, który spłaci pożyczkę przed terminem ma prawo do zwrotu części prowizji i innych opłat. Zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, instytucje finansowe mają obowiązek oddać konsumentom proporcjonalną część wszystkich kosztów pożyczki. Provident wyłączył z tego opłatę przygotowawczą i prowizję. UOKiK polecił firmie zmienić sposób rozliczeń. Dotyczy to nie tylko aktualnych klientów. Także byłych. O zwrot mogą się ubiegać osoby, które spłaciły przed terminem pożyczkę między 16 maja 2016 r. a datą uprawomocnienia się decyzji Prezesa UOKiK. UOKiK zobowiązał firmę do poinformowania wszystkich zainteresowanych, o tym, że mogą wystąpić o zwrot proporcjonalnej części pobranych opłat. Kto się zgłosi, dostanie pieniądze.  Provident ma też zweryfikować rozpatrzone reklamacje. W tych przypadkach, w których zwrócił klientowi za mało, będzie musiał dopłacić.

Zwracają wszyscy: banki i firmy pożyczkowe

„Konsument, który przed terminem spłaci pożyczkę lub kredyt konsumencki, ma prawo odzyskać część wszystkich pobranych opłat proporcjonalnie do skrócenia czasu kredytowania. Kwota zwrotu powinna być obliczona metodą liniową, która jest transparentna i sprawiedliwa. Jako Urząd robimy wszystko, aby uporządkować kwestię tych rozliczeń i wyeliminować z rynku nieprawidłowości. Udało się to już w przypadku większości banków oraz dużej części firm pożyczkowych – mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Provident nie jest jedyną firmą, która nie rozliczała wcześniej spłaconych pożyczek zgodnie z prawem. Wcześniej UOKiK „wyprostował” podobne praktyki w 22 innych firmach. Na stronie Urzędu można znaleźć kalkulator kredytowy. Pomaga w wyliczeniu orientacyjnej kwoty, która powinna wrócić na konto klienta.

Komu się należy zwrot

Sumę do zwrotu wylicza się, dzieląc wszystkie koszty, poza odsetkami, przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa.

„Wynik mnoży przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania i tę kwotę firma powinna oddać konsumentowi. O zwrot nierozliczonych części opłat za spłacony wcześniej kredyt konsumencki lub pożyczkę możesz się ubiegać, jeżeli zawarłeś umowę po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, tj. po 18 grudnia 2011 r. Terminy przedawnienia roszczeń wynoszą 10 lat dla spłat dokonanych przed 9 lipca 2018 r., 6 lat – dla spłat dokonanych po tej dacie” informuje UOKiK.

Zainteresowany znajdzie też na stronie Urzędu wzór formularza reklamacyjnego, który należy przesłać do instytucji, która udzieliła pożyczki lub kredytu konsumenckiego. Ustawa o kredycie konsumenckim obowiązuje już od 10 lat. Jednak dopiero wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, potwierdzający korzystną dla klientów interpretację przepisów, otworzył drogę do odzyskania pieniędzy.