Przedsiębiorcy muszą pamiętać o dopełnieniu ważnego obowiązku względem ZUS. Mają na to coraz mniej czasu

Firma Praca Dołącz do dyskusji
Przedsiębiorcy muszą pamiętać o dopełnieniu ważnego obowiązku względem ZUS. Mają na to coraz mniej czasu

Przedsiębiorcy mają już niewiele czasu, by ustalić płatnika zasiłków na kolejny rok. Jeśli nie zrobią tego w terminie, muszą liczyć się z problemami związanymi z rozliczeniem kosztów wypłat zasiłków.

Przedsiębiorcy muszą ustalić płatnika zasiłków do 30 listopada

Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę (niezależnie czy na czas określony, czy nieokreślony) podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu – podobnie zresztą jak osoby odbywające zastępczą służbę wojskową czy członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych. Pracodawca, zatrudniający taką osobę, musi zgłosić ją do ubezpieczenia chorobowego.

Do 30 listopada przedsiębiorcy mają czas, by ustalić, kto będzie płatnikiem zasiłków chorobowych w razie choroby pracowników – czyli czy za wysokość i wypłatę zasiłków będzie odpowiadał przedsiębiorca, czy też może ZUS. Liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego) przez pracodawcę będzie determinować to, kto będzie płatnikiem. Jeśli na dzień 30 listopada do ubezpieczenia chorobowego będzie zgłoszonych mniej niż 20 osób, płatnikiem zasiłków w kolejnym roku (czyli od 1 stycznia do 31 grudnia) będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W sytuacji gdy do ubezpieczenia chorobowego będzie zgłoszonych na ten dzień więcej nic 20 osób, zasiłki będzie wypłacać pracodawca.

Warto przy okazji zaznaczyć, że jeżeli pracodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to ją także należy uwzględnić przy ustalaniu płatnika zasiłków. Z kolei osoby przebywające na urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym należy pominąć – o ile na dzień 30 listopada przebywają na urlopie przez cały miesiąc.

Jeśli pracodawca nie dopełni obowiązku, a tym samym do ZUS nie trafi informacja o rzeczywistej liczbie osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego, pracodawca przez cały rok (do 30 listopada 2024 r.) nie będzie mógł rozliczyć z ZUS-em kosztów wypłat zasiłków chorobowych.

Czy to oznacza, że przedsiębiorca płaci zasiłek z własnej kieszeni?

Należy jednocześnie podkreślić, że to, że pracodawca jest płatnikiem zasiłków (jeśli zgłosi więcej niż 20 osób do ubezpieczenia chorobowego) nie oznacza jeszcze, że płaci on zasiłki z własnych funduszy. Firma, w momencie wyliczania składek do ZUS za dany miesiąc, pomniejsza kwotę, którą powinna zapłacić, o sumę wypłaconych przez niego zasiłków w poprzednim miesiącu.

W niektórych sytuacjach płatnikiem zasiłków zawsze jest ZUS

Przedsiębiorca powinien mieć też świadomość, że w niektórych sytuacjach liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego nie wpływa na to, kto jest płatnikiem zasiłków. Niektórym pracownikom to ZUS zawsze wypłaca zasiłki. Mowa o ubezpieczonych prowadzących działalność pozarolniczą i osobach z nimi współpracujących, ubezpieczonych będących duchownymi, ubezpieczonych, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy oraz osobom uprawnionym do zasiłków po ustaniu ubezpieczenia.