Więcej osób będzie mogło przejść na emeryturę nawet o 5 lat wcześniej

Praca Dołącz do dyskusji
Więcej osób będzie mogło przejść na emeryturę nawet o 5 lat wcześniej

Co do zasady wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 dla mężczyzn. Część osób może jednak przejść na tzw. emeryturę pomostową. Obecnie jednak grupa uprawnionych jest dość wąska. Rząd jednak planuje zmiany. W grę wchodzi przejście na emeryturę nawet o 5 lat wcześniej.

Przejście na emeryturę o 5 lat wcześniej jest możliwe. Pod pewnymi warunkami

Obecnie na emeryturę pomostową mogą przejść osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które wykonywały pracę w pełnym wymiarze pracy, a sama praca miała szczególny charakter lub była wykonywana w szczególnych warunkach. Konieczne jest też spełnienie kilku dodatkowych warunków, takich jak minimalny czas pracy w trudnych warunkach lub o szczególnym charakterze (minimum 15 lat), określony minimalny staż ubezpieczeniowy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), czy ukończenie określonego wieku (55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn). Oprócz tego osoba chcąca skorzystać z emerytury pomostowej musi udowodnić, że pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienione w ustawie o emeryturach pomostowych, wykonywała jeszcze po 31 grudnia 2008 r. Jednocześnie osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową musiała rozpocząć wykonywanie zawodu uprawniającego do przejścia na wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 1999 r.

O jakich zawodach czy wykonywanych pracach mowa, jeśli chodzi o emeryturę pomostową? Do prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zalicza się m.in. zawody wykonywane na wodzie lub pod wodą, pod ziemią, a także w powietrzu i w warunkach gorącego oraz zimnego mikroklimatu. Tym samym prawo do emerytury pomostowej mają m.in. piloci i personel pokładowy, rybacy morscy, ale też operatorzy żurawi, członkowie zespołów ratownictwa medycznego czy… tancerze zawodowi. Nadal jest to jednak bardzo wąska grupa – zwłaszcza uwzględniając fakt, że emerytury pomostowe mają charakter wygasający. Tym samym jeśli np. pilot zaczął wykonywać swoją pracę w roku 2000, to w świetle obecnych przepisów emerytura pomostowa nie będzie mu przysługiwać, nawet mimo spełnienia pozostałych warunków.

Więcej osób uprawnionych do emerytury pomostowej

Jak informuje „Fakt”, może się to wkrótce zmienić – rząd chce bowiem znieść wygasający charakter emerytur pomostowych. Dzięki temu nawet jeśli ktoś podjął (lub podejmie) pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1999 r., będzie mógł przejść na emeryturę pomostową – oczywiście o ile spełni pozostałe warunki. Nowe przepisy miałyby wejść w życie już od 1 stycznia 2024 r. Nadal nie wiadomo natomiast, co z obniżeniem wieku emerytalnego dla wszystkich – czyli z emeryturami stażowymi.