Przestępstwa firm przeciw środowisku będą surowo karane. UE znacznie zaostrzyła obecne przepisy

Prawo Środowisko Dołącz do dyskusji
Przestępstwa firm przeciw środowisku będą surowo karane. UE znacznie zaostrzyła obecne przepisy

Niedawno przyjęta przez Parlament Europejski dyrektywa umożliwia znaczne zaostrzanie kar w przypadku przestępstw przeciw środowisku. Kary mogą grozić przede wszystkim firmom, ale i osobom fizycznym, które dopuszczają się ciężkiego łamania przepisów dotyczących dbania o ekosystem. Oprócz niezwykle wysokich grzywien, dyrektywa przewiduje także stosowanie kar bezwzględnego więzienia dla sprawców przestępstw. Na wdrożenie przepisów i dostosowanie się do regulacji kraje członkowskie będą miały 2 lata.

Dyrektywa zawiera zaktualizowany wykaz przestępstw, z których wiele jest zupełnie nowych

Do najważniejszych przestępstw, które będą mogły zostać zaliczone jako te przeciw środowisku, PE zaliczył między innymi wyczerpywanie zasobów wodnych, poważne naruszenia unijnych przepisów o chemikaliach oraz zanieczyszczenia powodowane przez statki. Co ciekawe sprawcy pożarów lasów na szeroką skalę również będą mogli zostać uznani za winni ciężkich przestępstw przeciw środowisku. Ciężkie naruszenia ekosystemów, łącznie z zanieczyszczaniem wody, będą mogły być interpretowane jak ekobójstwo.

Wycinanie lasów również znalazło się w zestawie przepisów dyrektywy PE

Nielegalne wycinanie lasów i pozyskiwanie drewna znajdzie się w wykazie przestępstw nowej dyrektywy PE. Polskie instytucje już od dłuższego czasu walczą z procederem nielegalnego pozyskiwania drewna. W ostatnim czasie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wszczął kontrole, które wykazały liczne nieprawidłowości szczególnie w zakresie zalewania polskiego rynku nielegalnym drewnem z zagranicy.

Kwestie bezprawnego pozyskiwania drewna regulują zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

Zabrania ono wprowadzania do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów pochodzących z takiego drewna. Wymaga też od unijnych firm, które wprowadzają do obrotu drewno lub produkty z drewna na rynek Unii Europejskiej, postępowania z należytą starannością, czyli stosowania zestawu procedur i środków zwanych Systemem Zasad Należytej Staranności.

Kary będą niezwykle surowe – włącznie z wieloletnim więzieniem dla sprawców najcięższych przestępstw przeciw środowisku

Przepisy przewidują także odpowiedzialność karną osób na kierowniczym stanowisku. Każda osoba decyzyjna w firmie, która jest odpowiedzialna za zanieczyszczanie środowiska, będzie mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Ukrócony ma zostać także proceder powoływania się na zezwolenia oraz wyszukiwania luk prawnych w celu kontynuowania bezprawnej działalności.

Kary przewidziane w dyrektywie PE są również bardzo dotkliwe – mogą wynosić od 3 do 5 proc obrotu firmy. Za najcięższe przestępstwa możliwe będzie nałożenie kary w wysokości wielu milionów euro.