MF opublikowało przewodnik po uldze dla klasy średniej. Dla pracodawców i pracowników raczej nie ma dobrych wiadomości

Podatki Praca Dołącz do dyskusji (66)
MF opublikowało przewodnik po uldze dla klasy średniej. Dla pracodawców i pracowników raczej nie ma dobrych wiadomości

Ulga dla klasy średniej – obok oświadczenia PIT-2 i poboru zaliczek PIT – to obecnie jedna z najbardziej dyskutowanych zmian w Polskim Ładzie. Głównie dlatego, że przepisy są skonstruowane w taki sposób, że nadal jest wiele wątpliwości interpretacyjnych. Teraz MF wydało specjalny przewodnik po uldze dla klasy średniej – zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

Przewodnik po uldze dla klasy średniej. MF tłumaczy szczegółowo, co ze wspólnym rozliczaniem się małżeństw

Oba przewodniki autorstwa Ministerstwa Finansów częściowo się pokrywają; przedstawiają w większości te same kwestie, ale z punktu widzenia pracodawcy lub pracownika. Co MF doprecyzowało w przewodniku, a co nie do końca było wiadome wcześniej?

Pierwsza istotna kwestia dotyczy stosowania ulgi dla klasy średniej przy wspólnym rozliczeniu w małżeństwie. Wiadomo już było wcześniej, że ulga dla klasy średniej dla małżenstw może być stosowana nawet w przypadku dużej dysproporcji przychód – jeśli połowa łącznych przychodów z pracy lub działalności opodatkowanej skalą mieści się w limicie ulgi dla klasy średniej (68 412 zł – 133 692 zł rocznie). Co natomiast w przypadku, gdy jeden z małżonków uzyskał przychody uprawniające do ulgi (np. 140 tys. zł rocznie), a drugi – nie uzyskał żadnych przychodów? W takiej sytuacji również możliwe będzie skorzystanie z ulgi przy wspólnym rozliczeniu – istotna bowiem będzie wysokość połowy łącznych przychodów. MF zwraca jednak uwagę, że z uwagi na brak przychodów jednego z małżonków, faktycznego odliczenia ulgi dokona ten małżonek, który osiąga przychody.

MF przypomina również, że problem z zastosowaniem ulgi mogą mieć te małżeństwa, gdzie jedna z osób ma emeryturę, rentę czy działalność gospodarczą opodatkowaną np. podatkiem liniowym czy ryczałtem. Na przykład w sytuacji, gdy pierwszy małżonek osiąga roczne przychody ze stosunku pracy w wysokości 135 tys. zł, a drugi otrzymuje 20 tys. zł emerytury rocznie, to ostatecznie z ulgi nie skorzysta żaden z małżonków. I to mimo zapowiedzi, że ulga dla klasy średniej dla emeryta – lub przynajmniej jakaś jej forma – obejmie także niepracujących emerytów.

Ministerstwo Finansów precyzuje też kwestię zasiłków – chorobowego i macierzyńskiego

Przewodnik po uldze dla klasy średniej autorstwa MF porusza również kwestię zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. W obu przypadkach MF podkreśla, że nie są to przychody z pracy – a z innych źródeł, w związku z czym nie uwzględnia się ich w uldze dla klasy średniej. To z kolei oznacza dodatkowe komplikacje, jeśli np. pracownik w ujęciu rocznym kwalifikuje się teoretycznie do ulgi (osiąga przychody nieco powyżej 68 412 zł), ale trafi na długotrwałe zwolnienie lekarskie. W takiej sytuacji – zarówno jeśli pracownik osiąga przychody blisko dolnego jak i górnego limitu – najlepiej złożyć wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.

MF porusza również kwestię stosowania ulgi dla klasy średniej w przypadku osób, które korzystają ze zwolnienia z podatku do wysokości limitu 85 528 zł. Resort zaznacza, że ulgę stosuje się jedynie dla przychodów opodatkowanych, czyli powyżej wskazanego w ustawie limitu zwolnienia (85 528 zł). Przy wypłacie przychodów zwolnionych (jak jest np. w przypadku osób do 26. roku życia korzystającego z zerowego PIT) ulgi się nie stosuje. Jeśli jednak pracownik, po wykorzystaniu zwolnienia, będzie uzyskiwał przychody mieszczące się w granicach 5701 do 11 141 zł w miesiącu, pracodawca nalicza ulgę.

Przewodnik po uldze dla klasy średniej dla pracodawców można znaleźć na tej stronie, dla podatników – na tej.