Rząd zapowiada zmiany w net-billingu. Prosumenci mogą jednak nie być w pełni usatysfakcjonowani

Energetyka Prawo Środowisko Dołącz do dyskusji
Rząd zapowiada zmiany w net-billingu. Prosumenci mogą jednak nie być w pełni usatysfakcjonowani

Rząd przygotował zmiany w ustawie, które przyniosą m.in. przyspieszenie wydawania zezwoleń w obszarze odnawialnych źródeł energii. Rząd argumentuje konieczność wprowadzenia tego typu zmian dynamiczną sytuacją na rynku energii, która jest spowodowana przede wszystkim wojną za naszą wschodnią granicą i wynikającą z niej niepewną sytuacją energetyczną.

Możliwe będzie przejście na godzinowe rozliczenie net-billing

Umożliwienie przejścia na godzinowe rozliczanie produkcji prądu z OZE oparte o rynkową cenę energii było zapowiadane od dłuższego czasu. Teraz wiemy, że rząd przygotował przepisy, które umożliwią sprawne przejście na tego typu system rozliczeń. Prosumenci będą musieli złożyć jednak specjalne oświadczenie.

Zmiana będzie polegać na utrzymaniu po dniu 1 lipca 2024 r. możliwości rozliczania się w systemie net-billing w oparciu o rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej. Prosumenci będą jednak mogli, składając oświadczenie sprzedawcy, zmienić sposób rozliczeń na rozliczenie w oparciu o rynkową godzinową cenę energii elektrycznej. Zachętą do zmiany systemu rozliczenia będzie możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych przez prosumenta środków za wprowadzoną do sieci energię elektryczną w okresie kolejnych 12 miesięcy (tzw. nadpłaty) do 30%”

W przypadku poprzedniej metody prosument musiał rozliczać się z energii ilościowo. Za jedną jednostkę wprowadzoną do sieci, mógł otrzymać 0,8 za darmo. Inaczej sprawa wyglądała przy większych instalacjach – tam stosunek ten wynosił 1 do 0,7. Pomimo tego, że system net-billing w poprzedniej postaci był mniej korzystny niż net-metering, nowe rozwiązania mają umożliwić większą przewidywalność całego systemu rozliczania.

Rząd zbadał również stosunek ceny prądu, która wynika z taryfy sprzedawcy i ceny związanej z przesyłem do sieci i traktowanej jako depozyt konsumencki. Przedstawiciele rządu stwierdzili, iż w tym miejscu istnieje pole do zwiększenia opłacalności montowania instalacji fotowoltaicznych.

Ważna będzie także możliwość pozostania przy dotychczasowym sposobie rozliczania. W takim wypadku wysokość nadpłaty nie zostanie podwyższona i wyniesie 20 proc. wartości energii wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

Zmiany w prawie obejmą kilka obszarów dot. OZE

W informacji dot. zmian planowanych przez rząd czytamy przede wszystkim o konieczności szybkich działań w obliczu dynamicznej sytuacji geopolitycznej w Europie. Po pierwsze rząd założył, że prawo polskie dot. OZE musi być całkowicie zgodne z prawem unijnym. Drugim, ważnym punktem planu rządu w tej sprawie jest znaczące przyspieszenie wydawania zezwoleń, które dotyczą OZE. Ze względu na wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), rząd zapowiada porządkowanie wielu kwestii związanych ze zmianami w ustawie. Przypomnijmy, że system CSIRE ma dotyczyć wszystkich uczestników rynku energii – konsumentów, prosumentów, wytwórców, sprzedawców energii elektrycznej, a także operatorów systemów dystrybucyjnych oraz operatorów systemu przesyłowego.

Cały projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w II kw. 2024 r.