Przywrócenie do pracy ma być łatwiejsze. Rząd pracuje nad nowelizacją, która ułatwi powrót do pracy przed prawomocnym wyrokiem sądu

Praca Dołącz do dyskusji (14)
Przywrócenie do pracy ma być łatwiejsze. Rząd pracuje nad nowelizacją, która ułatwi powrót do pracy przed prawomocnym wyrokiem sądu

W Rządzie trwają prace nad wzmocnieniem pozycji pracownika w ewentualnym sporze z pracodawcą. Jednym z efektów prac może być wprowadzenie kontrowersyjnego przepisu, który umożliwi zwolnionemu pracownikowi powrót do pracy jeszcze przed prawomocnym wyrokiem sądu.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która nadchodzi wielkimi krokami, nazywana jest potocznie batem na przedsiębiorców. Co prawda jej ostateczny kształt nie jest do końca przesądzony, ponieważ to wciąż tylko projekt. Bardzo możliwe, że nie wszystkie kontrowersyjne pomysły ustawodawcy ujrzą światło dzienne. Niemniej jednak z pewnością związki zawodowe, na czele z niezawodną Solidarnością, gorąco kibicują jednej ze zmian, którą przewiduje ustawa. Chodzi o nowelizację artykułu 477^2 kodeksu postępowania cywilnego. Celem zmiany z pewnością jest próba wzmocnienia pozycji pracownika w sporze sądowym z pracodawcą.

§ 2. Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne lub orzekając o przywróceniu do pracy, sąd na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.

Przepis ma dotyczyć dość specyficznej sytuacji, która jednak może mieć daleko idące konsekwencje. Chodzi oczywiście o wypowiedzenie umowy o pracę, które pracownik zaskarżył do sądu pracy. Wszyscy znamy odpowiedź na pytanie, ile czasu trwają sprawy sądowe – zdecydowanie za długo. Dlatego ustawodawca chce znaleźć salomonowe rozwiązanie w tak wrażliwej kwestii, jakimi są sprawy sądowe z zakresu prawa pracy. Dlatego zatem jeżeli sąd pierwszej instancji uzna wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne lub orzeknie o przywróceniu do pracy, sąd będzie mógł jednocześnie zobligować pracodawcę do dalszego zatrudnienia pracownika. Oczywiście do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.

Przywrócenie do pracy po niesłusznym zwolnieniu ma być łatwiejsze

Paradoksalnie zmiana nie jest tak rewolucyjna, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Przepis w podobnym brzmieniu obowiązuje już dziś, jednak drobny szczegół czyni go praktycznie bezużytecznym. Zwracają na to uwagę pomysłodawcy projektu, uzasadniając to następująco:

Obecnie przepis przewiduje możliwość nałożenia w wyroku na wniosek pracownika obowiązku dalszego zatrudnienia tylko w przypadku uznania wypowiedzenia umowy za bezskuteczne. Długość trwania postępowania sądowego w pierwszej instancji w sprawach o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne znacznie przekracza okres wypowiedzenia, czyniąc art. 477^2 § 2 kpc przepisem martwym. W praktyce nie jest bowiem możliwe uzyskanie rozstrzygnięcia sprawy przed upływem okresu wypowiedzenia. Z tej przyczyny, jak najbardziej uzasadnione jest wprowadzenie możliwości nakładania również w wyroku przywracającym do pracy obowiązku pracodawcy dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Proponowana zmiana umożliwi wykorzystanie w praktyce z instytucji prawnej, o której mowa w przepisie.