SN: ustawianie półek i regałów z książkami w sklepie nie zwalnia z zakazu handlu w niedziele

Prawo Zakupy Dołącz do dyskusji
SN: ustawianie półek i regałów z książkami w sklepie nie zwalnia z zakazu handlu w niedziele

Sąd Najwyższy zajął się w ostatnim czasie sprawą prezes zarządu firmy, która miała bezpodstawnie powierzyć swoim pracownikom wykonywanie pracy w niedziele. W sklepie został urządzony klub czytelnika i punktu informacji turystycznej, który nie zwalnia z konieczności przestrzegania zakazu handlu. W tej sprawie interweniował także Prokurator Generalny, który wniósł kasację.

Sąd wskazał definicję placówki handlowej. Od tej pory nie można robić z niej czytelni

Mimo że zakaz handlu nie obowiązuje w placówkach, które są związane z kulturą, sportem, oświatą, turystyką czy wypoczynkiem, w tym wypadku było odwrotnie. Ustawodawca i sądy wskazały, że o działalności w zakresie wymienionym wcześniej może odbywać się tylko wtedy, gdy zespół wyodrębnionych obiektów materialnych przedsiębiorstwa wiąże się z taką działalnością. Oznacza to ni mniej ni więcej, że czytelnie i księgarnie urządzone w sklepach w niedziele będą musiały przejść do historii.

Ustawienie w sklepie kilku krzeseł i regału z książkami nie czyni z niego biblioteki

Sąd Najwyższy orzekł, że wydzielanie na terenie sklepów punktów czytelniczych czy bibliotecznych w żadnym razie nie zmienia istoty rzeczy. W takim wypadku sklep dalej pozostaje placówką handlową i nie zmienia się w placówkę kulturalno-oświatową. Zatem niemożliwe jest zmienianie jego profilu działalności w sposób uznaniowy tylko po to, aby obejść zakaz handlu w niedzielę. Wobec takiego, a nie innego wyrok SN, Sąd Rejonowy w Brzesku jeszcze raz dokona rozpoznania wniosku o ukaranie właścicielki firmy.

Sposobów na obchodzenie handlu w niedzielę było w ostatnim czasie bardzo dużo

Oprócz regałów z książkami, wielu przedsiębiorców tworzyło ze swoich sklepów kioski, kwiaciarnie czy placówki handlowe, w których przeważa handel dewocjonaliami. Marny los spotkał np. placówki pocztowe, które były otwierane w punktach handlowych. Wobec takiego, a nie innego wyroku SN możemy z dużą dożą prawdopodobieństwa założyć, że w ciągu następnych miesięcy będą zapadać kolejne. Może to oznaczać ogólny koniec przerabiania małych i średnich sklepów na placówki, w których prowadzi się inną niż wymienioną w ewidencji działalność gospodarczą.

Jednym z przykładów obecnego podejścia do przepisów jest otwieranie kwiaciarni na terenie hipermarketów, np. w Carrefour, który mieści się w C.H. Westfield Arkadia w Warszawie. Mimo że znajduje się na terenie centrum handlowego, jest czynna tylko w godzinach jego otwarcia, a także w niedziele handlowe.