Sąsiad długotrwale prowadzący uciążliwą działalność gospodarczą może ponieść konsekwencje prawne swoich czynów

Firma Prawo Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Sąsiad długotrwale prowadzący uciążliwą działalność gospodarczą może ponieść konsekwencje prawne swoich czynów

Wszyscy wiemy o tym, że spory sąsiedzkie bywają niezwykle ostre. W wypadku kiedy nie da się rozwiązać go w sposób polubowny, do gry wkraczają urzędnicy, a także sędziowie lub nawet prokuratorzy. Nie inaczej jest w przypadku gdy sąsiad prowadzi uciążliwą działalność gospodarczą. Jeżeli nasze prośby nie działają, możemy zwrócić się do sądu z roszczeniem o zaniechanie uciążliwych działań sąsiada.

Mimo pewnych możliwości działania w tego typu sprawie nie mamy prawa zakazywać sąsiadowi prowadzenia działalności gospodarczej

Swobodę prowadzenia działalności gospodarczej gwarantuje naszemu sąsiadowi polskie prawo. Dlatego jeżeli mamy do czynienia z uciążliwymi działaniami za naszym płotem, musimy wiedzieć, że nie możemy ich zakazać całkowicie. Jednak jeżeli działanie tego typu znacząco wpływa na nasze samopoczucie w ciągu dnia i nocy, mamy możliwości działania. W takim wypadku po naszej stronie są przepisy prawa cywilnego.

Kodeks cywilny wskazuje, kiedy działanie sąsiada ma znamiona ponadprzeciętnego zakłócania spokoju

Przepisy regulujące stosunki sąsiedzkie w takim wypadku są zapisane w art. 144 KC. Przepisy te mówią między innymi o mierze, według której istnieje możliwość oceny uciążliwości działalności gospodarczej, która działa za płotem naszej posesji. W takim wypadku ważnym terminem jest także immisja, czyli działania prowadzone przez właściciela nieruchomości, które są odczuwalne przez mieszkańców sąsiednich posesji.

Zaniechanie uciążliwych działań może wiązać się także z fizyczną naprawą uszkodzeń

Jeżeli skutkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez sąsiadów jest zniszczenie infrastruktury, możemy domagać się jej naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego. Często w takich wypadkach uszkodzeniu może ulec na przykład wjazd do posesji czy jej ogrodzenie. We wniosku o zaniechanie działań sąsiada musimy zawrzeć nie tylko nasze dane, ale także dane sąsiada, określenie żądania i jego uzasadnienie, a także dowody. Dowodami mogą być na przykład zeznania świadków wszelkich zdarzeń, które miały miejsce na skutek prowadzenia uciążliwej działalności gospodarczej. Składając dokument, musimy go także własnoręcznie podpisać.

Sąsiad musi się w takim wypadku liczyć z karą grzywny lub ograniczenia wolności do jednego miesiąca. Oprócz wniosku o zaniechanie działań mamy możliwość zawiadomienia takich organów jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Handlowa. Jeżeli działalność gospodarcza sąsiada kwalifikuje się do tego typu działań, może on także spodziewać się wizyty w swojej firmie urzędników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy podejmą działania kontrolne.