Czy seks z osobą małoletnią zawsze jest przestępstwem?

Zbrodnia i kara dołącz do dyskusji (36) 25.10.2020
Czy seks z osobą małoletnią zawsze jest przestępstwem?

Justyna Bieniek

Czy można uniknąć odpowiedzialności za pedofilię? Można. I nie chodzi o ukrywanie przestępstwa albo ucieczkę przed organami ścigania. Prawo dopuszcza wyjątki nawet przy karalności za tak poważne przestępstwa. Furtka, dla uniknięcia kary? Nie do końca.

Pytanie z tytułu tego artykułu jest trochę prowokacyjne. W końcu chodzi o dość poważne przestępstwo jakim jest pedofilia. Trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś uniknie kary w takim wypadku. W końcu wszystkim nam zależy, żeby tego typu przestępstw było jak najmniej. Prawo zna jednak przypadki, kiedy pomimo dopuszczenia się tego czynu, sprawca uniknie odpowiedzialności. I wcale nie chodzi o przykład jaki mimowolnie nasuwa się nam na myśl.

Czy seks z osobą małoletnią zawsze jest przestępstwem?

Przestępstwo opisane w art. 200 kodeksu karnego zakłada, że każdy, kto dopuszcza się stosunku seksualnego lub innej czynności seksualnej z osobą poniżej 15 roku życia podlega karze. Od tej bezwzględnej zasady wymieniłabym trzy wyjątki, w pełni uwzględniane przez przepisy.

Pierwszy, chyba najbardziej oczywisty. Za przestępstwo może odpowiedzieć tylko osoba, która ukończyła 17 lat. Oznacza to, że jeżeli 15-latek będzie współżył z 14-latką nie będzie mógł odpowiadać na podstawie wymienionego wyżej artykułu. Takie relacje nie są w świetle prawa pedofilią, mimo że wypełniają przesłanki zawarte w artykule.

Kiedy pedofilia jest pedofilią?

Kolejne dwie możliwości należy rozpatrywać łącznie. Chodzi o znamiona przestępstwa. W świetle orzecznictwa musi być ono popełnione umyślnie oraz z zamiarem jego popełnienia. Co to oznacza? Współżyć należy umyślnie i z pełną świadomością tego co się robi. Oczywiście trudno sobie wyobrazić sytuację w której do współżycia dochodzi „przypadkiem”, jest to nawet prawie niemożliwe. Jednak w przypadku drugiego warunku nie jest to już takie trudne.

Dlaczego? Sprawca musi mieć pełną świadomość, że współżyje z osobą poniżej 15 roku życia. W przeciwnym wypadku nie można zarzucić mu popełnienia przestępstwa. Oczywiście ocena bywa zawodna, są wypadki wyjątkowe, kiedy rozwój fizyczny takiej osoby nie pozwala precyzyjnie ocenić wieku, jeżeli jednak powstanie podejrzenie, że dana osoba może nie mieć ukończonych 15 lat, nie będzie to już okoliczność usprawiedliwiająca.