Można już szacować, ile wyniosą składki ZUS w 2024 r. Nie ma dobrych wiadomości dla przedsiębiorców

Firma Dołącz do dyskusji
Można już szacować, ile wyniosą składki ZUS w 2024 r. Nie ma dobrych wiadomości dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy już teraz mogą dowiedzieć się, jakie składki ZUS prognozuje się w 2024 r. – wszystko dzięki Wieloletniemu Planowi Finansowemu Państwa na lata 2023-2026, który został zaakceptowany przez rząd. Niestety, jak łatwo się domyślić – nie są to dobre wieści dla osób prowadzących własny biznes.

Prognozowane składki ZUS w 2024 r.

Przedsiębiorca, który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na ogólnych zasadach (bez preferencji i ulg) do podstawy ich wymiaru musi zadeklarować kwotę nie niższą niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Tym samym ostateczna wysokość tzw. pełnych składek ZUS jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia.

To z kolei oznacza, że już teraz przedsiębiorcy mają szansę dowiedzieć się – przynajmniej w przybliżeniu – ile będą wynosić składki ZUS w 2024 r. Jest to możliwe dzięki szacunkom, które zawiera Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2023-2026. W planie został bowiem ujęty następujący zapis:

W ujęciu nominalnym przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie w 2024 roku o 9,6 proc., w 2025 roku o 6,6 proc., a w 2026 roku o 5,9 proc.

Fakt postanowił na tej podstawie obliczyć, ile mogą wynieść składki ZUS w 2024 r. Warto oczywiście przy tym pamiętać, że na razie mowa jedynie o ostrożnych szacunkach – wzrost przeciętnego wynagrodzenia może być ostatecznie inny niż ten, który podano w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Przyjmując jednak, że w 2024 r. przeciętne wynagrodzenie faktycznie wzrosłoby o 9,4 proc., to przyszłoroczne składki ZUS mogłyby wynieść 1554,66 zł. Skąd ta kwota? Największy nominalny wzrost odnotowano by przy składce emerytalnej; z obecnych 812,23 zł do 890,20 zł. Składka rentowa wzrosłaby z 332,88 zł do 364,84 zł, natomiast chorobowa – z 101,94 do 11,73 zł. Składka wypadkowa wzrosłaby natomiast z 69,49 do 76,16 zł, a składka na Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Pracy (łącznie) – z 101,94 zł do 111,73 zł.

Niewielki wzrost składek? Nie w ujęciu kilkuletnim

Teoretycznie podwyżka składek ZUS z 1418,48 zł do 1554,66 zł (wzrost o 136,18 zł) nie wydaje się przerażająca. Z drugiej strony warto jednak przypomnieć sobie, jak drastycznie rosły składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą na przestrzeni zaledwie kilku ostatnich lat. Zaledwie w 2022 r. składki ZUS wynosiły bowiem 1211,29 zł, podczas gdy w 2021 r. – 1075,68 zł. Tym samym jeśli faktycznie składki ZUS w 2024 r. wyniosłyby 1554,66 zł, to w ciągu zaledwie trzech lat mielibyśmy do czynienia ze wzrostem w wysokości 478,98 zł – a trzeba przecież jeszcze pamiętać o składce zdrowotnej. Dodatkowo nie można zapominać o tym, że wzrosną nie tylko „pełne” składki, ale też preferencyjne składki ZUS – za sprawą podwyżki minimalnego wynagrodzenia.