Staruszek nie musi oddawać bankowi ING pieniędzy, które zostały wyłudzone przez oszusta

Finanse Dołącz do dyskusji
Staruszek nie musi oddawać bankowi ING pieniędzy, które zostały wyłudzone przez oszusta

Sąd Rejonowy w Lublińcu wydał wyrok w sprawie, która od września 2023 r. była przedmiotem interwencji Rzecznika Finansowego. Sąd odrzucił powództwo ING Banku Śląskiego S.A., który domagał się spłaty pożyczki od klienta będącego seniorem, a której zawarcie miało miejsce w wyniku oszustwa (tzw. kredyt na klik).

Kredyt na klik: wyłudzanie podpisów seniorów

W przedmiotowej sprawie bank żądał od klienta zwrotu blisko 40 tys. zł, twierdząc, że została zawarta umowa pożyczki. Jednakże, jak wynika z dokumentacji, klient padł ofiarą oszustów, którzy wykorzystali jego dane do zawarcia dwóch pożyczek poprzez internetowe bankowości. Pożyczki zostały wypłacone na konto klienta, kontrolowane jednak przez oszusta, który następnie dokonał nieautoryzowanych transakcji na szkodę klienta. Warto podkreślić, że klient jest osobą starszą, co jeszcze bardziej zaostrza problem.

Natychmiast po zorientowaniu się w sytuacji klient złożył reklamację w banku ING oraz zawiadomił organy ścigania. Jednak bank nie uwzględnił reklamacji klienta, twierdząc, że umowy zostały zawarte zgodnie z procedurami, a więc klient powinien je spłacić. Rzecznik Finansowy zdecydował się wesprzeć klienta w walce z bankiem, argumentując bezzasadność roszczeń banku.

Stanowisko Rzecznika Finansowego: potrzeba zmian

Rzecznik Finansowy, dr Bohdan Pretkiel, jednoznacznie kwestionuje stanowisko banku. W obliczu rosnącej skali oszustw, dostawcy usług finansowych muszą wprowadzać dodatkowe zabezpieczenia dla klientów. W opinii Rzecznika, banki powinny wymagać dodatkowego potwierdzenia, na przykład telefonicznego, od klientów, szczególnie jeśli jest to pierwsza umowa zawarta online. Taka praktyka zminimalizowałaby sporne sytuacje, jak ta omawiana, oraz chroniłaby klientów, szczególnie tych słabszych, czyli seniorów, przed oszustwami.

Rzecznik Finansowy podkreśla również rekomendacje Komisji Etyki Bankowej, zalecające szczególną staranność w obsłudze seniorów. Bank, będąc członkiem Związku Banków Polskich, zobowiązany jest do przestrzegania tych zaleceń. W tej konkretnej sprawie bank nie spełnił tego obowiązku.

Wyrok sądu jest kolejnym sukcesem Rzecznika Finansowego w obronie klientów przed nadużyciami banków. Sprawa ta pokazuje pilną potrzebę zmiany praktyk w sektorze finansowym, aby chronić szczególnie seniorów przed oszustwami. Banki muszą działać w sposób odpowiedzialny i zapewniać bezpieczeństwo swoim klientom, szczególnie tym bardziej narażonym na działania przestępcze. Czekamy teraz na decyzję banku, czy będzie odwoływał się od wyroku.