W niektórych przypadkach świadectwo energetyczne trzeba posiadać już teraz

Energetyka Nieruchomości Dołącz do dyskusji
W niektórych przypadkach świadectwo energetyczne trzeba posiadać już teraz

28 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadectwach charakterystyki energetycznej budynku. Z momentem wejścia w życie przepisów świadectwo energetyczne będzie obowiązkowe m.in. przy wynajmie lub sprzedaży nieruchomości. Warto jednak wiedzieć, że w niektórych przypadkach świadectwo charakterystyki energetycznej jest niezbędne już teraz.

Świadectwo energetyczne: kto musi je posiadać już teraz?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który jest sporządzany na podstawie oceny efektywności energetycznej budynku. Świadectwa mogą sporządzać jedynie osoby wpisane do wykazu osób uprawnionych do sporządzania takich dokumentów.

Jakie informacje znajdują się w świadectwie energetycznym? Dokument określa, ile energii potrzeba do standardowego użytkowania budynku. W świadectwie znajdują się zatem m.in. informacje o tym, jakie jest zużycie energii potrzebnej do podgrzania wody, oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji i przede wszystkim – ogrzania nieruchomości. Ponadto w świadectwie można też znaleźć na przykład zalecenia co do rodzaju i zakresu prac budowlano-instalacyjnych, które pozwolą na poprawę charakterystyki energetycznej budynku lub jego części.

28 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy, która zobowiązuje właścicieli nieruchomości do posiadania świadectwa energetycznego w razie sprzedaży lub wynajmu lokalu mieszkalnego czy domu. Ponadto świadectwo będzie też wymagane w przypadku budynków, które zostały wybudowane przed 2009 r. i przeszły modernizację. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że w niektórych przypadkach świadectwo energetyczne wymagane jest już teraz.

Po pierwsze – zgodnie z przepisami, już od kilku lat świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla budynków wybudowanych po 2009 r. Po drugie – nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że wprawdzie przepisy nie narzucają teraz obowiązku posiadania przez właściciela nieruchomości świadectwa energetycznego przy jej sprzedaży, ale… pod warunkiem, że zgadza się na to kupujący. Tym samym jeśli nabywca zażąda takiego dokumentu, sprzedający będzie musiał go okazać – w innym wypadku kupujący może nie podpisać umowy kupna-sprzedaży. W praktyce zdarza się to oczywiście bardzo rzadko, jednak – nie jest niemożliwe.

Kiedy świadectwo energetyczne nie będzie potrzebne nawet po wejściu w życie nowych przepisów?

Nie wszystkie nowe budynki (lub nieruchomości na sprzedaż albo wynajem) będą musiały posiadać świadectwo energetyczne po wejściu w życie nowych przepisów. Z tego obowiązku zwolnione będą m.in. nieruchomości chronione przepisami o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami, miejsca kultu religijnego, nieruchomości mieszkalne wykorzystywane nie dłużej niż 4 miesiące w roku, budynki wolnostojące o powierzchni poniżej 50 mkw. czy budynki przemysłowe lub gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego.