Odroczenie wielu terminów płatności, wakacje od składek ZUS, zwrot wpłat klienta w ciągu 180 dni od rozwiązania umowy. Co ostatecznie zawiera projekt tarczy antykryzysowej?

Firma Państwo Dołącz do dyskusji (169)
Odroczenie wielu terminów płatności, wakacje od składek ZUS, zwrot wpłat klienta w ciągu 180 dni od rozwiązania umowy. Co ostatecznie zawiera projekt tarczy antykryzysowej?

Ministerstwo Rozwoju opublikowało na swojej stronie szczegóły tzw. tarczy antykryzysowej. Na jakie ułatwienia mogą ostatecznie liczyć przedsiębiorcy?

Szczegóły tarczy antykryzysowej: wakacje od składek ZUS dla samozatrudnionych i mikrofirm zatrudniających do 9 osób

Już wczoraj pisałam o tym, że w projekcie tarczy antykryzysowej (który został już zresztą przyjęty przez rząd) znajdzie się prawdopodobnie zapis o zwolnieniu ze składek ZUS dla samozatrudnionych i mikrofirm zatrudniających do 9 pracowników. MR oficjalnie to potwierdza. Państwo przejmie opłacanie składek ZUS na 3 miesiące. Zwolnienie dotyczy płacenia składek za wszystkich pracowników.

Ze zwolnienia będą mogły skorzystać mikrofirmy założone przed 1 lutego 2020 oraz samozatrudnieni, którzy również zarejestrowali działalność przed tym terminem. W ich przypadku jest jednak jeszcze jeden warunek – przychód osiągnięty w lutym 2020 nie może przekraczać 15 681 zł.

Odroczenie terminów niektórych płatności, rozliczeń i innych obowiązków

Bardzo ważną informacją dla przedsiębiorców jest odroczenie niektórych obowiązków. Chodzi m.in. o termin płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych w marcu i kwietniu (do 1 czerwca 2020). Przesunięciu ulega również obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (do 1 lipca 2020), przesunięcie obowiązywania nowej matrycy VAT (do 1 lipca 2020) czy konieczności utworzenia PPK w średnich przedsiebiorstwach (do 1 października 2020). Firmy mogą również później zgłosić informację do CRBR (do 13 lipca 2020).

Oprócz tego tarcza antykryzysowa gwarantuje:

  • zwolnienie z PCC umowy pożyczki zawieranej (do 31 sierpnia 2020),
  • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych (do 30 września 2020),
  • odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej  (do 1 stycznia 2021),
  • wydłużenie terminu na powiadomienie US o przelewie na rachunek spoza wykazu (białej listy podatników VAT)  – z 3 do 14 dni,
  • możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do końca 2020,
  • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych (z zachowaniem możliwości eksploatacji na kolejne pół roku),
  • przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów.

Dodatkowo termin na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) został przesunięty na koniec maja 2020.

Świadczenia postojowe dla samozatrudnionych i osób na umowach cywilnoprawnych

Zgodnie z zapowiedziami, samozatrudnieni i osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło mogą liczyć na wypłatę świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia). Wyjątkiem są samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej oraz zleceniobiorcy, którzy których wynagrodzenie nie przekracza 1500 zł miesięcznie (i jest to zapisane w umowie). Te osoby otrzymają 1300 zł świadczenia postojowego.

Co ważne, w przypadku osób na umowach cywilnoprawnych przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekraczać 15 681 zł, a zawarcie umowy musiało nastąpić przed 1 lutego 2020 r.

W przypadku samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być niższy o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Szczegóły tarczy antykryzysowej: co z dofinansowaniem zatrudnienia?

Dla wielu przedsiębiorców istotne są zapowiedzi dotyczące dofinansowania zatrudnienia. Nastąpi ono w przypadku, gdy:

  • spadek obrotów gospodarczych wyniósł nie mniej niż 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020, do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku 2019,
  • lub gdy spadek obrotów gospodarczych wyniósł co najmniej 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

W przypadku przestoju ekonomicznego pracodawca może liczyć na dofinansowanie w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli z kolei pracodawca obniżył wymiar czasu pracy (nie więcej niż o pół etatu, a pracownik otrzymuje co najmniej pensję minimalną), to może liczyć na dofinansowanie w zapowiadanej wysokości do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Dofinansowanie będzie możliwe przez trzy miesiące.

Szczegóły tarczy antykryzysowej: potwierdzają się niekorzystne zmiany w Kodeksie pracy

W projekcie tarczy antykryzysowej znalazły się ostatecznie także zapisy, o których wspominałam wcześniej na łamach Bezprawnika. Chodzi o skróceniu dobowego czasu nieprzerwanego odpoczynku pracownika (z 11 do 8 dziennie, z 35 do 32 tygodniowo). Potwierdza się również możliwość wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy – po uzgodnieniu tego ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

Szczegóły tarczy antykryzysowej: co poza tym?

Zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów istotny jest zapis umożliwiający zwrot wpłat klienta w ciągu 180 dni od rozwiązania umowy. Oczywiście – jeśli zostało to spowodowane niemożnością zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii. Dotyczy to nie tylko wyjazdów turystycznych z biurami podróży. Chodzi także o różnego rodzaju eventy kulturalne, rozrywkowe czy sportowe (koncerty, wystawy, zawody itd.).

Oprócz tego wprowadzony zostanie brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych czy możliwość rozliczenia całej tegorocznej straty w przyszłym roku. Dodatkowo możliwe będzie przedłużenie kredytów obrotowych.

Firmy mogą też liczyć umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn na rzecz walki z koronawirusem. Obiecane jest też wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu w refinansowaniu umów leasingowych. Oprócz tego -fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, gwarancje de minimis z BGK i dopłaty z BGK do odsetek. Ponadto gminy będą mogły odstąpić od pobierania podatku od nieruchomości dla firm, które mają problemy finansowe z powodu koronawirusa. Najemcy lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych mogą też liczyć na obniżenie czynszu o 90 proc. podczas odgórnego zamknięcia obiektu.

Dla cudzoziemców istotne natomiast będą zapisy o możliwości przedłużenia legalnego pobytu. To samo dotyczy zezwoleń na pracę (do 30 dni od odwołania stanu epidemii).