Odroczenie wielu terminów płatności, wakacje od składek ZUS, zwrot wpłat klienta w ciągu 180 dni od rozwiązania umowy. Co ostatecznie zawiera projekt tarczy antykryzysowej?

Firma Państwo dołącz do dyskusji (22) 26.03.2020
Odroczenie wielu terminów płatności, wakacje od składek ZUS, zwrot wpłat klienta w ciągu 180 dni od rozwiązania umowy. Co ostatecznie zawiera projekt tarczy antykryzysowej?

Edyta Wara-Wąsowska

Ministerstwo Rozwoju opublikowało na swojej stronie szczegóły tzw. tarczy antykryzysowej. Na jakie ułatwienia mogą ostatecznie liczyć przedsiębiorcy?

Szczegóły tarczy antykryzysowej: wakacje od składek ZUS dla samozatrudnionych i mikrofirm zatrudniających do 9 osób

Już wczoraj pisałam o tym, że w projekcie tarczy antykryzysowej (który został już zresztą przyjęty przez rząd) znajdzie się prawdopodobnie zapis o zwolnieniu ze składek ZUS dla samozatrudnionych i mikrofirm zatrudniających do 9 pracowników. MR oficjalnie to potwierdza. Państwo przejmie opłacanie składek ZUS na 3 miesiące. Zwolnienie dotyczy płacenia składek za wszystkich pracowników.

Ze zwolnienia będą mogły skorzystać mikrofirmy założone przed 1 lutego 2020 oraz samozatrudnieni, którzy również zarejestrowali działalność przed tym terminem. W ich przypadku jest jednak jeszcze jeden warunek – przychód osiągnięty w lutym 2020 nie może przekraczać 15 681 zł.

Odroczenie terminów niektórych płatności, rozliczeń i innych obowiązków

Bardzo ważną informacją dla przedsiębiorców jest odroczenie niektórych obowiązków. Chodzi m.in. o termin płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych w marcu i kwietniu (do 1 czerwca 2020). Przesunięciu ulega również obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (do 1 lipca 2020), przesunięcie obowiązywania nowej matrycy VAT (do 1 lipca 2020) czy konieczności utworzenia PPK w średnich przedsiebiorstwach (do 1 października 2020). Firmy mogą również później zgłosić informację do CRBR (do 13 lipca 2020).

Oprócz tego tarcza antykryzysowa gwarantuje:

  • zwolnienie z PCC umowy pożyczki zawieranej (do 31 sierpnia 2020),
  • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych (do 30 września 2020),
  • odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej  (do 1 stycznia 2021),
  • wydłużenie terminu na powiadomienie US o przelewie na rachunek spoza wykazu (białej listy podatników VAT)  – z 3 do 14 dni,
  • możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do końca 2020,
  • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych (z zachowaniem możliwości eksploatacji na kolejne pół roku),
  • przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów.

Dodatkowo termin na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) został przesunięty na koniec maja 2020.

Świadczenia postojowe dla samozatrudnionych i osób na umowach cywilnoprawnych

Zgodnie z zapowiedziami, samozatrudnieni i osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło mogą liczyć na wypłatę świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia). Wyjątkiem są samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej oraz zleceniobiorcy, którzy których wynagrodzenie nie przekracza 1500 zł miesięcznie (i jest to zapisane w umowie). Te osoby otrzymają 1300 zł świadczenia postojowego.

Co ważne, w przypadku osób na umowach cywilnoprawnych przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekraczać 15 681 zł, a zawarcie umowy musiało nastąpić przed 1 lutego 2020 r.

W przypadku samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być niższy o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Szczegóły tarczy antykryzysowej: co z dofinansowaniem zatrudnienia?

Dla wielu przedsiębiorców istotne są zapowiedzi dotyczące dofinansowania zatrudnienia. Nastąpi ono w przypadku, gdy:

  • spadek obrotów gospodarczych wyniósł nie mniej niż 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020, do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku 2019,
  • lub gdy spadek obrotów gospodarczych wyniósł co najmniej 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

W przypadku przestoju ekonomicznego pracodawca może liczyć na dofinansowanie w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli z kolei pracodawca obniżył wymiar czasu pracy (nie więcej niż o pół etatu, a pracownik otrzymuje co najmniej pensję minimalną), to może liczyć na dofinansowanie w zapowiadanej wysokości do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Dofinansowanie będzie możliwe przez trzy miesiące.

Szczegóły tarczy antykryzysowej: potwierdzają się niekorzystne zmiany w Kodeksie pracy

W projekcie tarczy antykryzysowej znalazły się ostatecznie także zapisy, o których wspominałam wcześniej na łamach Bezprawnika. Chodzi o skróceniu dobowego czasu nieprzerwanego odpoczynku pracownika (z 11 do 8 dziennie, z 35 do 32 tygodniowo). Potwierdza się również możliwość wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy – po uzgodnieniu tego ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

Szczegóły tarczy antykryzysowej: co poza tym?

Zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów istotny jest zapis umożliwiający zwrot wpłat klienta w ciągu 180 dni od rozwiązania umowy. Oczywiście – jeśli zostało to spowodowane niemożnością zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii. Dotyczy to nie tylko wyjazdów turystycznych z biurami podróży. Chodzi także o różnego rodzaju eventy kulturalne, rozrywkowe czy sportowe (koncerty, wystawy, zawody itd.).

Oprócz tego wprowadzony zostanie brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych czy możliwość rozliczenia całej tegorocznej straty w przyszłym roku. Dodatkowo możliwe będzie przedłużenie kredytów obrotowych.

Firmy mogą też liczyć umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn na rzecz walki z koronawirusem. Obiecane jest też wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu w refinansowaniu umów leasingowych. Oprócz tego -fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, gwarancje de minimis z BGK i dopłaty z BGK do odsetek. Ponadto gminy będą mogły odstąpić od pobierania podatku od nieruchomości dla firm, które mają problemy finansowe z powodu koronawirusa. Najemcy lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych mogą też liczyć na obniżenie czynszu o 90 proc. podczas odgórnego zamknięcia obiektu.

Dla cudzoziemców istotne natomiast będą zapisy o możliwości przedłużenia legalnego pobytu. To samo dotyczy zezwoleń na pracę (do 30 dni od odwołania stanu epidemii).