Szkoda wyrządzona przez pasażera przy wysiadaniu z pojazdu powinna być pokryta z OC

Gorące tematy Moto Dołącz do dyskusji (98)
Szkoda wyrządzona przez pasażera przy wysiadaniu z pojazdu powinna być pokryta z OC

Szkoda wyrządzona przez pasażera wysiadającego z samochodu, jak np. zarysowania lub wgniecenia powinny być pokrywane z OC sprawcy. Tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w jednym z ostatnich wyroków.

Szkoda przy wysiadaniu z pojazdu

Uszkodzenie innego pojazdu przez wysiadającego pasażera do tej pory spotykało się z odmową wpłaty odszkodowania z polisy OC. Ubezpieczyciel w takich sytuacja zwykle twierdził, że oba pojazdy były unieruchomione, a szkody nie dokonał kierujący pojazdem ani jego posiadacz. Ta sytuacja już wkrótce ulegnie zmianie. Trybunał Europejski stwierdził w swoim orzeczeniu, że taka sytuacja nie powinna mieć wpływu na wypłatę odszkodowania z OC.

Szkoda wyrządzona przez pasażera

Trybunał zajął się tą sprawą na wniosek łotewskiego sądu, który rozstrzygając sprawę uszkodzenia samochodu na parkingu przez pasażera wysiadającego z innego samochodu, przesłał do niego pytanie prawne dotyczące interpretacji unijnej dyrektywy komunikacyjnej, w szczególności art. 3 ust. 1. W przytoczonym artykule mowa jest o „użytkowaniu pojazdu, które jest zgodne ze zwykłą funkcją tego pojazdu oraz ruchu pojazdów”. Sąd miał wątpliwości, czy w pojęciu ruchu pojazdu mieści się również opisana wyżej sytuacja oraz, czy szkoda na mieniu osoby trzeciej powstała w wyniku użytkowania pojazdu przez pasażera, może być objęta ubezpieczeniem OC.

W swoim orzeczeniu z dnia 15 listopada Trybunał stwierdził, że nawet stojący pojazd nie traci swojej funkcji transportowej. W związku z czym mieści się w pojęciu ruchu pojazdu, a tym samym nawet zdarzenie, które miało miejsce na parkingu przy wyłączonym silniku, powinno być objęte ubezpieczeniem.

Zdaniem Trybunału bez znaczenia jest również, czy zdarzenie jest wynikiem działania kierowcy, czy pasażera. Zgodnie z przepisami unijnymi „użytkowanie lub prowadzenie pojazdu odnosi się do kierowcy lub każdej innej osoby, która ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę objętą ubezpieczeniem”.

Wyrok Trybunału oznacza, że ubezpieczycielom będzie o wiele trudniej uchylić się od wypłaty odszkodowania za szkody powstałe na parkingu, czy spowodowane przez pasażerów. Co dotychczas była dość częstą praktyką w przypadku ich zgłaszania.