Niektóre szkolenia odbywają się poza godzinami pracy. Uczestnictwo w nich może być obowiązkowe

Praca Dołącz do dyskusji (134)
Niektóre szkolenia odbywają się poza godzinami pracy. Uczestnictwo w nich może być obowiązkowe

Pracodawcy organizują szkolenia nie tylko ze względu na obowiązki nakładane przez przepisy. Nie brak też sytuacji, gdy dobrowolnie chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników. Nie zawsze jednak może mieć to miejsce w godzinach pracy. Czasami szkolenie przeprowadza się więc wieczorami albo w dniu wolnym od pracy.

Szkolenie BHP obowiązkowo w czasie pracy

W przypadku szkoleń BHP sprawa jest dosyć prosta. Art. 2373 § 3 Kodeksu pracy wprost wskazuje, że należy je przeprowadzić w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Takie szkolenie nie może mieć więc miejsca w dniu wolnym od pracy albo po południu, po zakończeniu dnia pracy.

Inaczej sytuacja wygląda natomiast w innych przypadkach – np. w odniesieniu do szkoleń organizowanych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przepisy nie nakazują, by odbywały się one w godzinach pracy. Czasami zresztą ich przeprowadzenie w takim terminie nie byłoby możliwe. Bardzo często więc szkolenia organizowane z inicjatywy pracodawcy odbywają się w weekendy czy popołudniami.

Nie każde szkolenie w dniu wolnym od pracy jest dobrowolne

Szkolenia można podzielić na dwie kategorie – obowiązkowe i dobrowolne. O tych pierwszych można mówić właśnie w sytuacji szkoleń narzucanych przez przepisy, np. wspomnianego szkolenia BHP. Podobny przypadek ma miejsce, gdy konieczność wzięcia udziału w szkoleniu wynika z postanowień przyjętych w umowie o pracę, regulaminie pracy czy układzie zbiorowym, którym objęty jest pracodawca.

Jeśli szkolenie w dniu wolnym od pracy czy poza godzinami pracy wynika z uzasadnionych potrzeb pracodawcy i obowiązków pracownika, pracodawca może wydać polecenie służbowe. W takiej sytuacji pracownik nie będzie mieć wyboru i musi wziąć udział w szkoleniu. W razie niezastosowania się do polecenia służbowego przepisy przewidują natomiast kary porządkowe dla pracowników.

Z kolei w przypadku szkoleń dobrowolnych udział w nich zależy od decyzji pracownika. Nie ma wówczas znaczenia, że szkolenie było organizowane przez pracodawcę. Nie ma on prawa żądać udziału w szkoleniu, a co najwyżej złożyć propozycję wzięcia w nim udziału. Tak samo jak nie może wyciągać negatywnych konsekwencji w razie odmowy.

Wynagrodzenie zależy od rodzaju szkolenia

Podział na szkolenia obowiązkowe i dobrowolne jest o tyle istotny, że to właśnie od niego zależy, czy za szkolenie w dniu wolnym od pracy będzie przysługiwać pracownikowi wynagrodzenie.

Jako że w przypadku szkoleń obowiązkowych pracownik nie ma wyboru i nie może odmówić uczestnictwa, czas ich trwania wlicza się do czasu pracy. Tym samym mogą zostać potraktowane jako praca w godzinach nadliczbowych. A to oznacza, że jeśli szkolenie było organizowane w dniu wolnym od pracy, pracodawca musi udzielić pracownikowi innego dnia wolnego, ewentualnie zapłacić wynagrodzenie z dodatkiem wysokości 100%.

Jeśli natomiast szkolenie ma charakter dobrowolny, sprawa wygląda już zupełnie inaczej. Uczestnictwo w takim szkoleniu nie należy do podstawowych obowiązków pracownika. To on sam decyduje czy chce wziąć w nim udział i poświęcić na nie czas. Tym samym nie będzie mu się należeć wynagrodzenie czy udzielenie dnia wolnego od pracy.