Młodzi Polacy czują się samotni i niewspierani przez rodziców. Pokoleniu Z ma pomóc sztuczna inteligencja

Społeczeństwo Technologie Dołącz do dyskusji
Młodzi Polacy czują się samotni i niewspierani przez rodziców. Pokoleniu Z ma pomóc sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć samotność pokolenia Z? Badania pokazują, że młodzi Polacy nie mogą liczyć na wsparcie w domu. Gdzie najbliższe środowisko, a zwłaszcza rodzina, nie jest w stanie pomóc, tam pojawia się technologia.

Sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć samotność pokolenia Z

MindGenic AI opublikowało raport z przeprowadzonego w ramach projektu społecznego badania. Jego wyniki są druzgocące: ponad połowa młodych Polaków czuje się samotna w domu. Niewiele mniej niż co druga osoba twierdzi, że wsparcie ze strony rodziców można określić jako „rzadko”, a nawet „wcale”. Jeżeli wyniki badań wśród wąskiej grupy ankietowanych można odnieść do ogółu, to dziś nawet 5 000 000 młodych Polaków może czuć się samotnie.

Wspomniany wcześniej serwis rzeczonej akademii przypomina, że pokolenie Z to osoby urodzone po 1995 roku (następcy milenialsów). Jest to pierwsza generacja, która dorastała w scyfryzowanym świecie. Chociaż – jako osoba urodzona po 1995 roku – uważam, że należy wprowadzić dodatkowe rozróżnienie (wobec osób urodzonych w latach 1995-1999), co zresztą już zrobiono, choć pojęcie „zillennials” nie ugruntowało się jakoś szczególnie.

Jest bowiem różnica pomiędzy osobami, które dorastały w dobie technologii, ale w braku internetu lub równocześnie z jego rozwojem, a osobami, które od wczesnego dzieciństwa mogły korzystać ze smartfonów, mając ciągły dostęp do sieci, a zwłaszcza rozwiniętych mediów społecznościowych.

Wracając jednak do tematu, mimo że 75% osób korzystających z internetu korzysta z komunikatorów, to najmłodsi Polacy czują się bardzo samotnie. Aż 60 proc. osób w wieku od 12 do 24 lat generalnie odczuwa samotność, z kolei prawie 40 proc. rzadko ma poczucie więzi z innymi ludźmi.

Młodzi ludzie czują się bardziej samotni, niż osoby starsze

MindGenic AI dostrzega problem i ma pewne rozwiązanie. Jak tłumaczy Joanna Trojak, CEO MindGenic AI

Problem samotności bardzo długo stereotypowo kojarzył się przede wszystkim ze starszymi osobami. To podejście zmienił okres pandemii i przymusowej izolacji. Nie powstały jednak żadne aktualne analizy dotyczące samotności młodego pokolenia, urodzonego po 1995 r. Dlatego postanowiliśmy dokładniej przyjrzeć się temu zjawisku i uzyskaliśmy bardzo niepokojące wnioski – młodzi ludzie w przeważającej mierze zmagają się z poczuciem osamotnienia.

Joanna Trojak dodaje, że

Problem może dotyczyć nawet ponad 5 mln Zetek, a więc tylu, ile liczy populacja całego Mazowsza! Aż 56 proc. często odczuwa samotność w domu, blisko połowa deklaruje, że rzadko może liczyć tam na wsparcie. W naszej Akademii MindGenic pracujemy teraz nad chatbotem, który wesprze te osoby. Do projektu zaprosiliśmy młodzież z pokolenia Z, najlepiej rozumiejącą potrzeby rówieśników.

Problem samotności młodych Polaków jest największy w dużych miastach (między 200 tys. a 500 tys. mieszkańców)

Rozwiązaniem ma być chatbot oparty o sztuczną inteligencję. Ten ma być w stanie rozmawiać na różne tematy, a także pozwalać na znajdowanie rówieśników mających podobne zainteresowania. Bot ma także wskazywać na zdrowe i ciekawe nawyki oraz aktywności pozacyfrowe.

Projekt wyróżniono spośród 600 innych i otrzymał wsparcie ze środków unijnych. Co ważne, elementem projektu jest także Akademia MindGenic, która oferuje darmowe kursy dla młodych. Można dzięki nim dowiedzieć się co nieco o sztucznej inteligencji, a zwłaszcza o chatbotach.