6 miesięcy prawie bez opłacania ZUS-u. Na czym dokładnie polega ulga na start?

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (30)
6 miesięcy prawie bez opłacania ZUS-u. Na czym dokładnie polega ulga na start?

Przedsiębiorca, która zaczyna swoją działalność może skorzystać z wielu udogodnień, dotacji oraz ulg. Na szczególną uwagę zasługuje ulga na start. W pierwszej fazie działalności, w której firma walczy o dochód, cięcie kosztów może mieć znaczny wpływ na jej rozwój.

Gdzie znajdziemy regulacje dotyczące ulgi na start?

Podstawa prawna znajduje się w  art. 18 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zastąpiła ona wcześniejszą ustawę o swobodzie wykonywania działalności gospodarczej. Obecna regulacja jest częścią Konstytucji biznesu.

Kto może skorzystać z ulgi na start?

Uprawnienie do skorzystania z ulgi jest skierowane do przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność lub jest wspólnikiem spółki cywilnej i nie jest ubezpieczony z innego tytułu. Ponadto podejmuje on działalność gospodarczą pierwszy raz. Ulgę na start ustawodawca kieruje także do tych przedsiębiorców, którzy podejmują działalność po upływie 5 lat od zawieszenia działalności lub jej zakończenia.  Nie skorzystamy z ulgi, jeżeli działalność wykonujemy na rzecz byłego pracodawcy. Dotyczy to czynności, które wykonywaliśmy na jego rzecz na etacie, w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym przed rozpoczęciem działalności i wchodzą one w zakres naszej obecnej działalności gospodarczej.

Ulga na start – o co tu chodzi?

Jest to uprawnienie, dzięki któremu w okresie 6 pełnych miesięcy nowy przedsiębiorca nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Nie zapłaci składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej. Będzie jednak musiał się zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA. Wszak składki zdrowotne płacimy prawie wszędzie. Szkoda, że nie ma to żadnego odzwierciedlenia w realnym dostępnie do świadczeń zdrowotnych.

Brak kosztów na początku działania firmy może być zbawiennie dla przedsiębiorcy. Pamiętajmy jednak o tym, że przez okres 6 miesięcy przedsiębiorca nie odkłada na emeryturę i rentę. Poza tym nie otrzyma odpowiedniego świadczenia w razie choroby lub wypadku.

Początek ulgi przypada na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność rozpoczyna się w czasie trwania miesiąca to okres ulgi liczy się od miesiąca następnego.

Wejście w życie przepisów regulujących ulgę na start było huczne i burzliwe za sprawą interpretacji ZUS, o czym była niejednokrotnie mowa na łamach  bezprawnika. Na początku przyjęto stanowisko, że wprawdzie nowa firma nie zapłaci składek ZUS, ale za to pokryją je kontrahenci. Zdjęto obowiązek z firmy, a przerzucono na zleceniodawców. Jak można się domyślić nie przyspieszyłoby to rozwoju firmy. Na szczęście dla wszystkich zarówno ministerstwo jak też ZUS przyjęło stanowisko, które słusznie zakłada, że ulga jest zawsze bez składek.

Ulga na start, a po niej mały ZUS

Po upływie 6 miesięcy kończy się ulga na start. Jeżeli nadal nie osiągamy odpowiedniej wielkości dochodów możemy skorzystać przez 24 miesiące z małego ZUS.