Rzecznik Praw Obywatelskich właśnie poszedł sobie na… urlop ojcowski

Gorące tematy Praca Dołącz do dyskusji (480)
Rzecznik Praw Obywatelskich właśnie poszedł sobie na… urlop ojcowski

Urlop ojcowski to wciąż rzadko wykorzystywany przywilej pracowniczy. Ten stan rzeczy próbuje zmienić Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, i to w najlepszy możliwy sposób: samemu wybierając się na taki urlop.

Rzadko (nigdy?) zajmujemy się na Bezprawniku osobistym życiem urzędników, ale w tym wypadku jesteśmy usprawiedliwieni. Komunikat o takiej treści pojawił się na oficjanej stronie Rzecznika Praw Obywatelskich:

W związku z narodzinami dziecka rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar od 27 grudnia do 9 stycznia korzysta z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego na opiekę nad dzieckiem. (…) Korzystając z tej radosnej osobistej okazji Adam Bodnar apeluje do ojców, by korzystali z urlopów ojcowskich. To jest ich prawo – prawo ich dzieci i prawo ich rodzin.

W komunikacie znajdziemy dane, z których wynika, że w 2015 r. tylko niecałe 20% uprawnionych do skorzystania z urlopu ojcowskiego zdecydowało się na spędzenie czasu z nowonarodzoną córką lub synem. Jedną z przyczyn tak małej popularności tego rodzaju urlopu jest nieświadomość jego istnienia.

Urlop ojcowski – co to jest?

Urlop ojcowski to stosunkowo nowa instytucja. Wprowadzony do kodeksu pracy w 2009 r., przysługuje każdemu pracownikowi – ojcowi wychowującemu dziecko. Wymiar urlopu wynosi do dwóch tygodni (może zatem być wykorzystany w części, albo w ogóle – w zależności od uznania pracownika). Urlop ten należy wykorzystać najpóźniej do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia, albo – w przypadku adopcji – 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka.

Urlop ojcowski jest udzielany na wniosek pracownika. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Do wniosku należy załączyć:

  1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;
  2. kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;
  3. oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;
  4. kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Adam Bodnar apeluje:

Do pracodawców zaś RPO apeluje, by wspierali młodych ojców w decyzji, by poświęcić przewidziany w Kodeksie pracy czas na opiekę nad dzieckiem. To decyzja, która procentuje na wiele lat – i to nie tylko w domu.

Statystyka wskazuje, że – choć popularność tego rodzaju urlopów stale wzrasta – to wciąż niewielki odsetek ojców woli spędzić czas z dzieckiem, a nie w pracy. Czy Polscy ojcowie posłuchają odezwy Rzecznika Praw Obywatelskich?