Refundacja okularów korekcyjnych zakupionych jeszcze przed podjęciem pracy. Czy pracodawca musi ponieść koszty takiego zakupu?

Praca Dołącz do dyskusji (77)
Refundacja okularów korekcyjnych zakupionych jeszcze przed podjęciem pracy. Czy pracodawca musi ponieść koszty takiego zakupu?

Pracownikowi przysługuje całkiem sporo praw – część osób nawet nie zdaje sobie sprawy z niektórych z nich. Największym zainteresowaniem zawsze cieszy się kwestia ewentualnych dofinansowań czy refundacji ze strony pracodawcy. Przykładem może być omawiana już na łamach Bezprawnika refundacja okularów korekcyjnych. Pytanie brzmi jednak – czy uzyskanie refundacji przed podjęciem pracy jest w ogóle możliwe?

Refundacja okularów korekcyjnych

Co musi zrobić pracownik, by w ogóle mógł liczyć na refundację okularów pracowniczych? Oczywiście pierwszym koniecznym krokiem jest wykonanie badań i uzyskanie od lekarza potwierdzenia, że okulary korygujące są niezbędne do wykonywania pracy przez daną osobę. Należy jednocześnie pamiętać, że takie potwierdzenie pracownik powinien otrzymać podczas badań okulistycznych wykonanych w ramach badań profilaktycznych. Do badań profilaktycznych można zaliczyć zarówno badania okresowe czy kontrolne jak i badania wstępne. Na takie badania powinien dostać skierowanie pracownik (lub przyszły pracownik), który korzysta z monitora ekranowego przez co najmniej połowę dobowej normy pracy.

Po otrzymaniu potwierdzenia pracownik przedstawia dokument pracodawcy, który ma obowiązek zapewnić pracownikowi okulary. Konieczne jest także przedstawienie faktury i wypełnionego wniosku (pracownik po otrzymaniu zaświadczenia od lekarza samodzielnie kupuje okulary, potem jedynie zwraca się do pracodawcy o zwrot kosztów). Co jednak w momencie, gdy pracownik otrzymał zalecenie noszenia okularów korekcyjnych jeszcze przed podjęciem pracy (w ramach badań wstępnych)?

Uzyskanie refundacji przed podjęciem pracy

Po pierwsze, jeśli badany w wyniku badań wstępnych otrzymał od lekarza zalecenie pracy w okularach korekcyjnych, to powinien pojawić się w nich już pierwszego dnia pracy.

Niestety, przepisy nie precyzują, jak w takiej sytuacji wygląda kwestia refundacji. Większość ekspertów przychyla się jednak do twierdzenia, że mimo wszystko taka refundacja nadal jest możliwa. Ważne jest jedynie to, by sama procedura refundacji rozpoczęła się już po pełnoprawnym zatrudnieniu pracownika. Zatrudniony nie może przyjść zatem do przyszłego pracodawcy z zaświadczeniem od lekarza, fakturą i wypełnionym wnioskiem jeszcze przed datą formalnego rozpoczęcia pracy (czyli datą zapisaną w umowie).

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla obu stron (zarówno pracownika jak i pracodawcy) jest sformułowanie zasad związanych z procedurą refundacji w wewnętrznym regulaminie firmy. Najlepiej, jeśli znajdzie się tam zapis zarówno o terminie, w którym pracownik może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na okulary, jak i np. maksymalna kwota, którą może otrzymać (przepisy nie precyzują również i tej kwestii).