Za pracę w święta Bożego Narodzenia pracownikom należy się rekompensata

Praca Dołącz do dyskusji
Za pracę w święta Bożego Narodzenia pracownikom należy się rekompensata

Święta Bożego Narodzenia to szczególny moment. Niemalże wszyscy z utęsknieniem czekamy na nie przez cały rok. To czas w którym obowiązki życia codziennego oraz praca odchodzą na dalszy plan. Chociaż czasami specyfika wykonywanej przez nas pracy nie zawsze na to pozwala. Obowiązki pracodawców przed świętami, to temat, który warto zgłębić, choćby dla własnego, świętego spokoju.

Obowiązki pracodawców przed świętami

Praca w dni świąteczne wiąże się z dodatkowymi obowiązkami leżącymi po stronie pracodawców. 25 oraz 26 grudnia, a także 1 i 6 stycznia (dni świąteczne) są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Oznacza to, że prawo do odpoczynku w dni świąteczne podlega szczególnej ochronie. Natomiast zadania zawodowe w te dni można powierzać wyłącznie w szczególnych okolicznościach.

Zatrudnienie pracownika w czasie świątecznych dni związane jest dla pracodawcy z pewnymi obowiązkami. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że pracownik, który podejmuje się pracy w ciągu dnia świątecznego ma prawo odebrać dzień wolny. To samo tyczy się pracy w niedziele. Gdy pracownik pracuje pierwszego dnia tygodnia, wówczas jest uprawniony do odebrania dnia wolnego w okresie 6 dni kalendarzowych. Następujących lub poprzedzających przedmiotową niedzielę.

W sytuacji, gdy pracownik nie ma możliwości w danym okresie rozliczeniowym wykorzystać dnia wolnego, wówczas pracodawca zobowiązany jest do przyznania mu dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie przysługuje za każdą godzinę przepracowaną w niedziele i święto w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę.

Pracodawcy muszą pamiętać, że pracownikom należą się specjalne dodatki. Należą się one także pracownikowi, który pracuje w niedzielę powyżej 8 godzin. Wówczas za 8 godzin w pierwszej kolejności nabywa prawo do dnia wolnego a za pozostałe godziny pracy do dodatku za prace w godzinach nadliczbowych.

Dla wielu pracowników świąteczny czas jest na tyle szczególny, że w ogóle nie wyobrażają sobie, aby w te dni mieli pracować. Czy w takich sytuacjach pracownik ma możliwość odmowy świadczenia pracy? W takich wypadkach pracownicy mają możliwość złożenia pracodawcy wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego. Należy jednak pamiętać, że pracodawca może zwyczajnie wniosku nie uwzględnić.

W ostatnich latach sytuacja pracowników poprawiła się, także w przypadku pracy w dniu 24 grudnia. Wigilia nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jednak pod wpływem nacisków ze strony środowisk związków zawodowych pracodawcy również tego dnia dobrowolnie skracają godziny pracy przedsiębiorstw.