Zakaz wprowadzania psów jest nielegalny. Z psami można dowolnie korzystać z przestrzeni publicznej

Gorące tematy Codzienne Dołącz do dyskusji (33682)
Zakaz wprowadzania psów jest nielegalny. Z psami można dowolnie korzystać z przestrzeni publicznej

Znak zakazu wchodzenia na place zabaw czy do parku z psami znajduje się w wielu miejscach będących przestrzenią publiczną. Okazuje się, że zakaz wprowadzania psów jest nielegalny i należy go traktować wyłącznie w kategoriach prośby.

Zakaz wprowadzania psów jest nielegalny

Właściciel czworonoga w Częstochowie otrzymał od Straży Miejskiej mandat za wyprowadzanie psa w niedozwolonym miejscu. Funkcjonariusze powołali się na przepis ustanowiony przez miasto. Mężczyzna nie zgadzał się z mandatem i postanowił wnieść sprawę do sądu. Tam sprawę przegrał, ale kolejne kroki skierował do Rzecznika Praw Obywatelskich, Ratusza, a w finale do Sądu Administracyjnego, gdzie w końcu wygrał. Z orzeczenia sądu wynikało, że miasto nie ma prawa zabraniać nikomu spacerowania z psem.

Piotr Mierzejewski z biura Rzecznika Praw Obywatelskich podkreśla:

„Osoba, która jest właścicielem tego psa, ma prawo się z tym psem się poruszać, po terenach generalnie dostępnych dla wszystkich osób. I to jest istota prawa, które zostało naruszone.”

Skąd niechęć do czworonogów?

Brak przyzwolenia na wprowadzanie psów do każdej przestrzeni publicznej wynika przede wszystkim z zaniedbań ich właścicieli. Sprzątanie po pupilu nie zawsze i nie dla każdego jest oczywiste. Wydawać by się mogło, że w stosunku do lat ubiegłych społeczeństwo poczyniło w tej kwestii duży progres. Szeroko zakrojona kampania społeczna „sprzątaj po swoim psie”, ustawienie koszy na odchody i darmowe torebki do sprzątania przy zapłacie podatku za psa (por. opłata za psa) – przyniosły efekty, ale niewystarczające.

Ponadto niepokój wzbudza także wyprowadzanie psów bez smyczy. Pies na spacerze nie powinien powodować dyskomfortu innych uczestników przestrzeni publicznej.

Z prawnego punktu widzenia z psami możemy chodzić gdzie chcemy

Sądy niejednokrotnie zajmowały stanowisko w tej sprawie. Zakaz wprowadzania psów jest nielegalny i potwierdza to choćby wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6.03.2013 r. (II SA/Go 1045/12); wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2015 r. (II OSK 2439/14) czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2014 r. (II SA/Wr 153/14).

Mimo oporów rodziców, którzy niechętnie odnoszą się do czworonogów na placach zabaw, z prawnego punktu widzenia zakaz wprowadzania psów jest nielegalny.

Wewnętrzne regulaminy a prawo

Niejednokrotnie tabliczki z zakazem wprowadzania czworonogów można się spotkać także na terenach wspólnot mieszkaniowych. Warto wiedzieć, że umieszczanie tabliczek z podobnym zakazem na określonym terenie jest środkiem nadmiernie ograniczającym swobodę poruszania się i przebywania w danym miejscu. Przysługuje ona każdemu obywatelowi, z właścicielami czworonogów włącznie.

Czy zatem wewnętrzny regulamin wspólnoty mieszkaniowej może ustanowić zakaz wprowadzania psów? Może. Ale właściciel może stosować się do niego na mocy dobrych obyczajów. Przepis ten nie ma bowiem podstaw prawnych. Kwestię wyprowadzania psów reguluje bowiem Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Nie istnieje podstawa prawna, na podstawie której Wspólnota czy Zarządca nieruchomości mogliby ustalić zakaz wyprowadzania psów w określone miejsca.