Polska to dobre miejsce dla kobiet. Ich pensje są o wiele bliższe „męskich”, niż w wielu krajach Europy

Finanse Praca Dołącz do dyskusji (33)
Polska to dobre miejsce dla kobiet. Ich pensje są o wiele bliższe „męskich”, niż w wielu krajach Europy

Kobiety w Polsce zarabiają średnio o 700 zł mniej od mężczyzn, informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W niektórych sektorach różnice w pensjach są bardzo widoczne. 

Jak podrywać kobiety do większej aktywności zawodowej? Zaprosić je do Polski. Sprawiedliwy rozkład wynagrodzeń, między kobietami i mężczyznami w dzisiejszych czasach wydawać się powinien standardem. Nic bardziej mylnego. Ministerstwo Pracy podało informację, dotyczącą zjawiska tzw. luki płacowej w Polsce, za 2017 roku. Różnice w wynagrodzeniach między kobietami, a mężczyznami w Polsce wynoszą, w zależności od źródła danych i sposobu obliczania, od 7,2 do 18,5 proc. Przekłada się to na pensje niższe średnio o 700 zł. Występowanie zjawiska z pewnością niepokoi. Znacznie poważniejszą skalę problemu można jednak zauważyć wśród polskich sąsiadów.

Polska przoduje w statystykach równości płac

Według danych Eurostatu z 2014 roku luka płacowa w całej Unii wyniosła aż 16,7 proc. Taki rezultat stawia nasz kraj wśród liderów państw o najsprawiedliwszym systemie wynagrodzeń. Wysoki wskaźnik nierówności można dostrzec przede wszystkim w krajach zachodnich. W Niemczech różnica w wynagrodzeniach wynosi aż 22,4 proc. W Szwecji, przykładającej szczególnie dużą wagę do niwelowania nierówności społecznych, współczynnik ten wyniósł blisko 16 proc. Wydawać by się zatem mogło, że Polska to prawdziwe eldorado równości płac.

Sytuacja nie jest jednak tak kolorowa, kiedy przyjrzymy się bliżej zjawisku. Luka płacowa w Polsce gwałtownie rośnie, wraz z wysokością stanowiska. Na szczeblu menadżerskim różnice wynoszą aż 27,7 proc., co w tym wypadku stanowi wynik o 4,3 proc. gorszy od średniej unijnej.  To pokazuje, że w naszym kraju znacznie lepiej poradzono sobie ze zniwelowaniem nierówności w zarobkach przede wszystkim na niższych stanowiskach.

Zarobki kobiet i mężczyzn 2018

Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy eksperci wskazują kilka zasadniczych powodów. W pierwszej kolejności kluczowe wydają się kwestie związane z różnicami w doświadczeniu i wykształceniu między kobietami, a mężczyznami. Często w wypadku kobiet mamy do czynienia z krótszym stażem pracy, wynikającym z odmiennych ról społecznych. Co ciekawe, istotnym powodem mogą być także kwestie związane z samooceną i ambicjami Polek. Kobiety, zdaniem Ministerstwa, gorzej oceniają swoje szanse na rynku pracy, a także wykazują mniejsze wymagania finansowe względem pracodawcy. Statystycznie oczekiwania te są niższe o 303-366 zł.

Ministerialna aplikacja do pomiaru nierówności

W związku ze zjawiskiem resort przygotował dla przedsiębiorców specjalną aplikację „Równość płac”, pozwalającą zmierzyć współczynnik luki płacowej. Jak wskazuje Ministerstwo:

 Aplikacja pozwala w łatwy sposób oszacować różnice w wynagrodzeniach pracowników, z uwzględnieniem ich płci, wieku wykształcenia oraz innych wybranych cech. Ma pomóc wszystkim, którzy zatrudniają pracowników, w kształtowaniu świadomej i niedyskryminującej ze względu na płeć polityki płacowej.

Aplikacja na podstawie danych o pracownikach oszacuje na ile rozkład wynagrodzeń odpowiada doświadczeniu, wykształceniu i kwalifikacjom poszczególnych osób w firmie. Warto pamiętać, że liczna obecność kobiet w branżach niekoniecznie kojarzonych z płcią piękną, często przynosi znakomite rezultaty (patrz: kobiety w IT).

Fot. tytułowa do art. zarobki kobiet i mężczyzn 2018 – Pexels