Polskie firmy są najlepiej przygotowane do zarządzania wynagrodzeniami w Europie. Potwierdzają to badania

Firma Praca Dołącz do dyskusji
Polskie firmy są najlepiej przygotowane do zarządzania wynagrodzeniami w Europie. Potwierdzają to badania

Z badań wynika, że zarządzanie listami płac w polskich firmach uległo znacznej poprawie w ostatnich latach. Wiele firm korzysta z outsourcingowego modelu płac, a także stosuje tzw. model hybrydowy, który polega na częściowo wewnętrznym zarządzaniu płacami oraz stosowaniu outsourcingu w pozostałej części. Ostatnio opublikowane badanie SD Worx dodaje optymizmu także w sprawie postrzegania zarządzania pensjami w firmach przez pracowników.

W czterech na dziesięć firm stosowane jest własne rozwiązanie do obsługi listy płac

Z badań SD Worx wynika, że 32 proc. firm korzysta z oprogramowania do obsługi listy płac, które zostało samodzielnie zaprojektowane. 44 proc. firm deklaruje stosowanie oprogramowania płacowego, które nie zawsze jest specjalistyczne. Duża część firm korzysta do tego celu np. z programu Microsoft Excel. Lista płac tworzona w arkuszach kalkulacyjnych to norma w wielu małych i średnich firmach w Polsce i za granicą.

Mniejsza część przedsiębiorstw korzysta z obsługi listy płac, która jest przechowywana w chmurze. Tylko 25 proc. z firm korzysta np. z modelu SaaS. 18 proc. korzysta z zewnętrznego oprogramowania, które jest umieszczone na ich własnych serwerach, a 12 proc. przedsiębiorstw korzysta z zewnętrznych dostawców usług.

Z badań wynika, że problemy z obliczaniem płac to coraz częściej przeszłość

Zmiany wynikające z nowoczesnego podejścia do kwestii płac znacząco poprawiło postrzeganie tego zagadnienia w firmach przez pracowników. Zredukowane zostały także zjawiska niepożądane, które dotyczyły wypłacania pracownikom wynagrodzeń. Z badania SD Worx wynika, ze tylko 15 proc. firm doświadczyło w ostatnim czasie problemów z administracją płac. Pracodawcy najczęściej cenili sobie szybkość, dokładność i redukcję kosztów w przypadku wdrażania systemu wypłaty wynagrodzeń.

Polska stała się także nieoczekiwanym liderem w rankingu Payroll Proficiency Index, który został przygotowany przez ekspertów z SD Worx. Wynika z niego, że polskie firmy są najlepiej przygotowane do zarządzania płacami w Europie.

Większość pracodawców pozytywnie ocenia system płac w swojej firmie

Z badania wynika, że prawie 70 proc. pracodawców nie ma problemów z obsługą prac w swojej firmie i pozytywnie ocenia jej działanie. To bardzo dobry trend, świadczący o konsekwentnym wdrażaniu profesjonalnego podejścia do płac w wielu przedsiębiorstwach. Systemy płacowe, z których korzystają firmy, mogą nie tylko przyspieszyć wypłacanie pensji, ale także wyeliminować błędy przy ich naliczaniu.