Urzędnicy sztucznie wydłużali postępowania, by gnębić uczciwych ludzi

Firma Podatki Prawo Dołącz do dyskusji (154)
Urzędnicy sztucznie wydłużali postępowania, by gnębić uczciwych ludzi

Postępowanie karne skarbowe powinno być wymierzone w przestępców. A nie służyć urzędnikom do przedłużania okresu przedawnienia kiedy nie zdążyli zakończyć postępowania w przewidzianym prawem czasie – uważa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia było powodem jego włączenia się do sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia

Przedsiębiorcy proszą swojego Rzecznika o pomoc w różnych sprawach. Tym razem problem dotyczył podatku VAT za 2011 rok. A także ewentualnego przedawnienia zobowiązań podatkowych za poszczególne okresy rozliczeniowe. Prawnicy biura Rzecznika MSP po przeanalizowaniu dokumentów uznali, że przedsiębiorca ma rację, nie zgadzając się z interpretacją przepisów Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Według nich sam fakt ogłoszenia podejrzewanemu zarzutu karnoskarbowego, nie przesądza w sposób automatyczny o należytym czy też skutecznym (w świetle art. 70c Ordynacji podatkowej) zawiadomieniu podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego przez organ podatkowy.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uważał, że skoro przedsiębiorcy przedstawiono zarzuty przestępstw skarbowych, to skutecznie zawieszono bieg terminu przedawnienia. Przedsiębiorca wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Poprosił też o interwencję Rzecznika MSP.

Tak nie powinno być

„Postanowiłem wstąpić do postępowania ze względu na ważny interes przedsiębiorców. Postępowanie karne skarbowe powinno być wymierzone w przestępców. A nie służyć urzędnikom do przedłużania okresu przedawnienia kiedy nie zdążyli zakończyć postępowania w przewidzianym prawem czasie” uważa Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję dyrektora IAS i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

„Sąd podzielił stanowisko Rzecznika MŚP. Gdy organ postępowania przygotowawczego wszczyna postępowanie karne skarbowe, organ odwoławczy powinien poczynić ustalenia czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie zostało wykorzystane w sposób instrumentalny. W uzasadnieniu decyzji organu podatkowego powinny znaleźć się informacje niezbędne do oceny czy w okolicznościach konkretnej sprawy faktycznie wystąpił materialnoprawny skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia” informuje biuro Rzecznika MSP.

W badanej sprawie WSA stwierdził, że nie uległ zawieszeniu bieg terminu przedawnienia.