Jak zmienić nazwisko na Trump? Czy mogę zmienić imię na Brajan?

Codzienne Gorące tematy Rodzina dołącz do dyskusji (42) 15.06.2017
Jak zmienić nazwisko na Trump? Czy mogę zmienić imię na Brajan?

Tomasz

Anders Breivik kilka dni temu poinformował świat, że obecnie nazywa się Fjotolf Hansen. Co prawda nie sprawi to, że jego skazanie ulegnie zatarciu, niemniej jednak odnoszę wrażenie, że w jakimś sensie odetnie się w ten sposób od czynu Andersa. Jak zmiana imienia i nazwiska w Polsce? Podpowiadamy.

Ustawodawstwo przeważającej większości państw Unii Europejskiej podobnie podchodzi do kwestii zmiany imienia i nazwiska. Tylko w nielicznych krajach zmiana ta może nastąpić bez uzasadniania jej zamiaru. Ciekawostką jest prawo francuskie, gdzie procedura zmiany trwa kilka miesięcy, a sama decyzja w tym zakresie poprzedzona jest publikacją informacji o zmianie imienia i nazwiska wnioskodawcy. W Polsce proces nie jest aż tak skomplikowany, niemniej jednak obwarowany kilkoma warunkami, które ustala ustawa o zmianie imienia i nazwiska.

Zmiana imienia i nazwiska – na czym polega?

Jak przystało na dobrą ustawę, ta zawiera słowniczek pojęć, których dany akt używa. W ten sposób można określić, na czym technicznie polega zmiana imienia i nazwiska.

Art. 3.
1) zmiana imienia oznacza zastąpienie wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianę pisowni imienia lub imion lub zmianę kolejności imion;
2) zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego;

Zmiana imienia i nazwiska – powody

Czy tego chcemy, czy nie, zmiana imienia i nazwiska może nastąpić jedynie z ważnych powodów, których katalog określony jest w ustawie. Warunki te wyglądają następująco:

 1. gdy imię lub nazwisko jest ośmieszające, lub nielicujące z godnością człowieka,
 2. gdy chcemy zmienić nazwisko na takie, którego faktycznie używamy,
 3. gdy imię lub nazwisko zostały bezprawnie zmienione,
 4. gdy chcemy zmienić imię lub nazwisko na takie, które jest zgodne z przepisami kraju, którego obywatelstwo również posiadamy.

Powyżej wskazane powody nie dotyczą zmiany imienia i nazwiska, której możemy dokonać również na podstawie innych przepisów w szczególnych wypadkach. Do tych okoliczności, które mogą wiązać się z taką zmianą, należą przede wszystkim:

 1. zawarcie małżeństwa lub rozwód
 2. unieważnienie małżeństwa
 3. orzeczenia sądu dotyczące ustalenia pochodzenia dziecka

Zmiana imienia i nazwiska – przeszkody i ograniczenia

Główną przeszkodą, jaką możemy napotkać w procedurze zmiany imienia i nazwiska jest chęć ich zmiany na nazwisko historyczne. Zgodnie z ustawą nie możemy tego zrobić.

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej.

W ten sposób nie zmienimy swojego nazwiska na Chrobry, Tuwim, Stalin czy Piłsudski. Od tej zasady został przewidziany jednak oczywisty wyjątek. Zmiana na takie nazwisko jest możliwa, jeśli wykażemy, że posiadamy członków rodziny o takim nazwisku. Inne ograniczenia przewidują maksymalną ilość członów imienia i nazwiska. W ten sposób, po zmianie nazwisko nie może zawierać więcej niż dwa człony. Tak samo nie można posiadać więcej niż dwa imiona.

Zmiana imienia i nazwiska – gdzie złożyć wniosek i co musi zawierać?

Zmiana imienia i nazwiska następuje zawsze na wniosek zainteresowanej osoby, z wyjątkiem oczywiście małoletnich dzieci. Wniosek o zmianę imienia i nazwiska składa się do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego. Wniosek ten musi zawierać:

 1. swoje dane osobowe,
 2. wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
 3. numer PESEL,
 4. imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
 5. wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
 6. adres do korespondencji wnioskodawcy,
 7. uzasadnienie,
 8. oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Decyzję o zmianie imienia i nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego. Decyzja ta jest natychmiast wykonalna.

Czy mogę zmienić imię na egzotyczne?

Każdy organ administracji publicznej może zwrócić się z prośbą o opinię do Rady Języka Polskiego. Z racji tego, że decyzja o zmianie imienia i nazwiska należy wyłącznie do kierownika urzędu stanu cywilnego, rada bardzo często opiniuje podobne wnioski. Powstał nawet zbiór zaleceń dla urzędników rozpatrujących takie wnioski. Zgodnie z tymi zaleceniami imiona powinny mieć postać przyswojoną przez język polski. Zgodnie z polską ortografią John będzie Janem, a Bryan Brajanem. Ponadto nie powinno się nadawać imion pochodzących od wyrazów pospolitych, nazw geograficznych czy budzących negatywne skojarzenia. W ten sposób nie zmienimy swojego imienia i nazwiska na przykład na Kubek Belzebub. Zgodnie z tymi zaleceniami imię może mieć jednak oryginalną, obcą pisownię, jeśli moda na nie szybko przemija i istnieje szansa, że imię nie wejdzie do zbioru języka polskiego.

Zmieniając imię i nazwisko należy pamiętać o tym, że zmianie podlega jedynie nasza tożsamość. Zmiana imienia i nazwiska nigdy nie spowoduje zatarcia skazania, umorzenia długów, ani nie wywiniemy się w ten sposób od kredytu hipotecznego.

42 odpowiedzi na “Jak zmienić nazwisko na Trump? Czy mogę zmienić imię na Brajan?”

 1. Mała uwaga. Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:
  3. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
  Tak więc raczej można nadać imię Bryan.
  Zalecenia z linku (zapewne w dużej mierze wciąż aktualne) odnoszą się do poprzedniej ustawy.

  • Imię obce to jedno, a pisownia polska to drugie. Bryan zawsze będzie imieniem obcym bez względu na to, czy piszemy je właśnie Bryan czy Brajan ;)

   • Skoro ktoś jest w stanie nazwać dziecko Brajan czy Natan to czemu się ograniczać tylko do czegoś egzotycznego? Brajanusz. Wyjątkowe i z polskim akcentem!

    • Obecnie, po nowelizacji PrASC, od 1 marca 2016 można nadawać już dowolne imiona, odpadło kryterium zgodności z polskim zwyczajem. Poprzednio ten przywilej zarezerwowany był dla obywateli państw obcych.

   • Zawsze? Bylbym ostrozny z ferowaniem takimi horyzontami czasowymi.
    Sam masz (podobnie jak ja) spolonizowane zydowskie imie. Kiedys (powiedzmy dwanascie wiekow temu) nie do pomyslenia

    • A to już jest na siłę szukanie powodów do nie zgodzenia się z kimś. Wiadomo co autor miał na myśli, a Ty nadinterpretujesz.

 2. Drogi autorze, Chrobry to nie nazwisko, a przydomek. Stalin również de facto nie nazywał się Stalin, to był jego pseudonim.

 3. Imiona takie jak Brajan i Dżesika powinny być zakazane w Polsce, niezależnie od pisowni… a rodzice, którzy zechcą tak nazwać dziecko, przymusowo badani psychiatrycznie:)

  • Skad sie biora takie zapedy w ludziach? W jaki sposob dotyka Ciebie fakt, ze ktos nazwie syna Brajan? Zdecydowana wiekszosc imion, ktorych uzywamy obecnie to spolszczone wersje imion biblijnych, lacinskich czy greckich.

  • Wiem, że odpisuje po paru latach, ale wiesz, że na dobrą sprawę 100% polskimi imionami są te typu Zbigniew, Mirosław, Sławomir, Bogusław itd. A większość obecnie powszechnych imion jak Tomasz, Piotr, Paweł, Marcin to imiona naleciałe pod wpływem chrześcijaństwa czy łaciny

 4. Czy biorąc ślub z Kowalskim mogę zmienić nazwisko na dowolne? Czy jest gdzieś określone jakie są dopuszczalne warianty?

  • kodeks rodzinny i opiekuńczy
   Art. 25. [Nazwisko małżonka]
   § 1. O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
   § 2. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.
   § 3. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

 5. Akurat uzusy autorstwa RJP i ich ostatnie zalecenia są skandaliczne. Ich rekomendacje to byłby niesamowity kabaret, gdyby nie fakt, że tymi ich zaleceniami zostało pokrzywdzonych wiele dzieci. Jeżeli ktoś już koniecznie chce nadać dziecku (lub sobie) imię zagraniczne, niech ono będzie poprawnie napisane. Można się śmiać, ale wszechobecność Dżesik, Brajanów, Nikoli (choć to męskie imię), Werdżinii i Alanów oraz Dżejsonów to zasługa właśnie tego (sic!) szacownego organu, bo to urzędnicy USC upierali się, oparłszy się na powyższych, że trzeba nadać komuś imię w pisowni dla półgłówków. Budzą one jednoznacznie negatywne skojarzenia poprzez stworzenie wrażenia, że rodzic/posiadacz imienia jest analfabetą i nie zna pisowni imienia własnego/własnego dziecka. Dobrze, iż zmieniono ustawę w 2015 i dopuszczono nadawanie imion w ich poprawnej pisowni, ale przy okazji wprowadzono mnóstwo śmieci (np. nadawanie imienia w zdrobniałej formie).

 6. Special Case of changing NAME, SURNAME and FAMILY NAME “robert blazej bereszynski”.

  We are looking for the best high-quality lawyer, which is able to take care of our case: changing polish “name”, “surname” and “family name” (“robert blazej bereszynski”) on our new custom name and surname/family name.

  We want you arrange this remotely, because we live abroad, and never planing to visit this country. We want you to consult us, help us with preparing all documents, because this name MUST BE CHANGED – sooner better.

  Personal reasons:

  The main personal reason of changing name is absolute disconnection me from this very unpleasant combination of letters (“name”, “surname”, “family name”), which I did not choose. It is not my will to have any „name” and “surname” or “family name”, connected to system of this country (or any other system).

  This combinations of letters (so-called “first name”, “second name” and “surname”/“family name” – “robert blazej bereszynski”) for me means straight opposition of: love, life, health, immortality, joy, calmness, knowledge, true memories, spirituality, wisdom and freedom. Those things from ID-card is a direct opposition of all of these beautiful meanings. And my will is to get rid of it, at all levels and forget, that it ever existed in my life.

  Officially we are fully conscious and physically active since 2 years. Before that, we was infected by disease, because of which we was in “coma state” (official definition of word “coma”, means: „a medical emergency state of prolonged deep unconsciousness, caused by very intensive injury or illness”). By our words, coma – this is the most heavy state of health, in which body is paralysed for long time and brain is not conscious watching long term extremely toxic nightmares against Will, without possibility to wake up from this for long period of time.

  Eventually we wake up from “coma state” 30.05.2015 and big part of our memory before this date was erased. We wake up from heavy state of health and start slowly recover. Later we awaked even more and remember, who we are and why we are here.

  Eventually, even right now, we are still dealing with pieces of coma state almost every time, when we are going to rest at night. Instead of see, what we want to see – we are watching pieces of coma state, which is trashing in our brains and locking our true memories against our will. All so-called documents (passports, Id-cards and all data which is written there: opposition of our “name”/“surname”/“family name”, so-called “date of birth” – which is not real, because we are Creators, we are immortal and we was never born, “address of polish residence” or other swear words) is directly connected to those nightmares, which we was forced to watch during all that time, when our bodies was totally paralysed and mind was in sleeping state against will. Since our moment of awakening from coma went 2 years, when we are physically active (not disabled anymore), and 1,5 year since we are physically active and fully conscious (after 9 October 2015 we are out of “lunatic state” and we remember, that we are Creators of Vast Infinite Universe and Pure Innocent Nature, and we are here to bring Paradise everywhere).

  But even right now, 2 years after awakening from coma, we both are still in very intensive state of HEALTH REHABILITATION – detoxification of body, and recovery of brain. That’s why, for us, anything, what is connected to coma state, is a deep psychological trauma, which we are planning to erase from our life forever. And this is exactly why i want to get rid of opposition of “name”, “surname” and “family name”, because it is connected to “coma state” – source of disease.

  Anything, what is written in those documents is NOT REAL – did never physically happens. We have nothing to do with this country, to which belong this document, because we was never there. We don’t even speak those opposition of languages, which is in those identity documents. The only language, which we speak is English, but for so far we do not even remember if we ever was in England, United States or any English speaking country

  Anything, what is connected to this so-called „name, surname and family name” in ID card, have only one purpose: disconnect me from My True Love and from our children – Nature. I already (on mental level) fully disconnect myself from all source of evil (things, to which this combination of letters is connected), but now i want to disconnect myself on physical level – legally trough the system (trough law).

  Because of this combination of letters (so-called “name, surname and family name” – “robert blazej bereszynski”), i am working very intensive to fully clean up my brain from all evil, what is connected to this so-called „name” and “surname / family name”, because for me it is nothing more, than one huge trash can, filled up with toxins (alcohol, cigarettes, pornography, catholicism religion and meat), opposition of REAL memories and very not positive vibrations in the worse pathology form it can be.

  After me and my love get awaked, that we are CREATORS of all life, we did create our real names for each other and for our dear children – Nature, to prove that we are fully conscious, and that our names is only our choice – not a choice of soulless system (or things, which have nothing to do with pure love and innocent life). Simple example: system can give a name to a fridge, and fridge will not complain about it, because it is not alive and it do not have consciousness and will. We choose our names, because we have a choice, we have Will, we do are alive, and we know this, and nothing cannot stop pure intentions and our will – will of Creators.

  The main reason of changing name is, that i don’t want to have a “name”, which i did not choose, and which is written in ID-card AGAINST MY WILL. I have my consciousness and i do not want to have opposition of name connected to source of evil (Catholicism – alcoholism). Another reason, that i am on my way to disconnect myself from this country at all levels (remove names of source of evil called: opposition of “mother” and opposition of “father”; remove “address of residence”, where i officiallyy never lived, and finally get rid of citizenship of this country forever) and i do not want to have on my documents this combination of letters, because i will never go in direction of this country – i physically never was there and never will.

  Main Introduction of the case:
We recently did marriage and on this certificate stands approved by government readable signatures. Those signatures are physical PROOFS of our future name and surname in all documents (future names of husband and wife). In near future, in documents of wife will be written her real name, and this decision is already approved by ukrainian government, she is already on way of changing name. Because of that, husband want to apply for his REAL NAME as well. After that, anything, what is in both – ID-card of husband and passport of wife – will be erased forever.

  We have many proofs in form of legal documents, that my name is already legally used, especially including signature (signature is readable proof of my REAL NAME). We had already prepared as much as possible arguments and proofs for polish government, that our application must be APPROVED. We can give you all proofs and arguments, which we already collect, and you will let us know, if those reasons and proofs is already enough, so our application will be for 100% APPROVED (NOT REJECTED).

  Here we are giving to you THE LIST OF MAIN REASONS FOR GOVERNMENT to apply for changing “name, surname and family name”:

  1. Names and surname/family name (robert blazej bereszynski) is rudiculous, vulgar, embarrassing, shameful, have negative social associations. For example, the first name (robert) is offensive, embarrassing – in social environment associating with word “robot” (and word robot means “machine, slave”)

  2. Name and surname does not count with our dignity – Violation on our rights: it is offensive, ridiculous, embarrassing, not good for success in our business, insulting me and my spouse and wrong at all levels. Those “names” in identity documents are generated by the system, this is not my choice and not my will, and i have full right to reject all, what is against my will and my rights.

  3. Second name (blazej) is a religious name (so-called Catholic-alcoholic “name”) and it is insulting me very much, because i am CREATOR and i am not religious, because religion means OPPOSITION OF ME (OPPOSITION OF CREATOR) – “SPIRITUAL SLAVERY,” or another words – “SOURCE OF EVIL”.

  4. Second name (blazej) and surname/family name (bereszynski) is very difficult to pronounce and use for western countries – not good for social environment of place, where i live, very difficult to solve anything with writing and pronunciation – especially of surname/family name (bereszynski) and second name (blazej). This name and surname is not good for our business – sounds very unpleasant and difficult to pronounce, insulting, scaring away our clients, bringing not good reputation for advertising.

  5. Name and surname (robert blazej bereszynski) is too long (contain 6+6+11=23 letters in total). I want to have short and easy pronounced name and surname, especially, it is very good for western countries, where we PERMANENTLY LIVE.

  6. My spouse is on way of legal changing “name” in identity documents on her real name, and I want to take her first name as my surname, and take her surname as my first name – for creating our unique and pure FAMILY NAME.

  7. My real name (future name in documents) is already for long time legally used in many official institutions: always used for delivery, in bank, business (web-shop, business company name), vehicle insurance, internet provider contract and so on. PROOF CAN BE ATTACHED.

  8. My signature contain my real name – used everywhere in any legal meters. Our marriage certificate signed up with our signatures, dutch driving license, EPUAP trusted profile electronic signature. – PROOFS CAN BE ATTACHED

  Now, based on all, what we introduce to you, we want to know, – if any of your lawyers are able to take care of our special case, so the result of it will be 100% POSITIVE DECISION? If yes, then let us know, how much time it will take and how much EUR it will cost?

  CREATORS of Vast Infinite Universe and Pure Innocent Nature

 7. Nienawidzę swojego imienia. Po prostu mi się nie podoba i chciałam zmienić na inne, ale to nie jest wystarczający powód.. Szkoda.

 8. Anders Behring Breivik,
  Fjotolf Hansen[a]
  Fjotolf Hansen

  Anders Behring Breivik Został skazany na 21 lat więzienia, z możliwością nieograniczonego przedłużenia wyroku, jeśli nadal będzie uznawany za zagrożenie dla społeczeństwa , To tylko świr wątpiące czy On wogóle wyjdzie na wolniśc wiec sobie moze mowic co chce to nie wazne poki siedzie w kiciu .

 9. Witam. Pisze w sprawie zmiany imienia. Od jakiegos czasu szukam sposobu na to i dowiaduje sie, ze musze miec konkretny powod. Osobiscie uwazam swoj powod za wystarczajacy, ale czy to wystarczy dla zajmujacych sie tym urzedow? Mam na imie Robert i mam 41 lat. Od jakiegos czasu interesuje sie rdzennym pochodzeniem. Odkrylem-dowiedzialem sie iz wywodze sie, jak wiekszosc Polakow od Slowian. Moje obecne imie (Robert) ma pochodzenie rzymsko-germanskie i zaczelo mi to przeszkadzac tak od strony sumienia i wlasnych przemyslen. Odnalazlem staroslowianski kalendarz imion i zdumialo mnie to ogromnie. Okazalo sie, ze mamy swoich imion dokladnie tyle, ile dni w roku i ogarnia mnie smutek, ze nadajemy tak czesto imiona zupelnie obce. Jest tam sporo nadal popularnych imion takich jak; Zbigniew, Slawomir czy Stanislawa, ale sa tez imiona, ktore notowane byly w Polsce ostatni raz ponad 800 lat temu i wiecej. Wlasnie jedno z tych Bardzo starych imion sobie upodobalem i po przemysleniach biorac pod uwage, ze dawniej imie odzwierciedlalo charakter czlowieka lub to czym sie zajmowal, postanowilem o zmianie swojego imienia na Mścigniew Wspomniane w dokumentach z 1234 roku.

  • To raczej żaden powód. „Nie podoba mi się moje imię, bo mam ksenofobiczne uprzedzenie, że moje imię nie jest słowiańskie i chcę dać takie, co brzmi kól i jest stare” raczej nie byłoby wzięte na poważnie.

   • Dlaczego terroryzujesz go i oskarżasz o ksenofobię, to czyni ksenofobem także ciebie hipokryto. Człowiek ma prawo wybrać sobie imię które jest częścią kultury duchowej jego narodu. Ja także zmieniam imię z tego powodu, że nie jest polskie, a twoje uprzedzenie odnośnie tego faktu uważam za slawofobię, antypolonizm i rasizm, i o to oskarżę urząd w jakieś unijnej instytucji jeżeli mój wniosek zostanie odrzucony, nie dam się obrażać i być niewolnikiem jakiś urzędasów.

  • Mam dokładnie takie same przemyślenia, tylko, że ja posiadam imię żydowskie, ponieważ nie jestem ani żydem ani katolikiem zamierzam zmienić imię na polskie, napisałem już uzasadnienie i na dniach idę po wniosek, zobaczymy co z tego wyniknie. Składał już pan wniosek ? Jestem ciekaw.

   • Witam. Niestety nawal obowiazkow i brak czasu na prywatne sprawy sprawia iz nie mam chwilowo czasu, a mieszkam obecnie 1000 km od swoich urzedow i nie mam mozliwosci. Przyjdzie jednak czas urlopu i pojawie sie w swoich rodzinnych stronach a wtedy napewno zglosze sie z tym do kogo trzeba. POZDRAWIAM!

 10. Prosze o pomoc..czy mam jakies szanse na zmiane imienia w takiej sytuacji?: Od dziecinstwa nie identyfikuje sie ze swoim imieniem-nienawidzilam go od malego i wolalam, zeby mowic do mnie bezosobowo niz po imieniu-„Sylwia”czyli kobieta z lasu.
  W zyciu doroslym przeszlam wiele, w tym ostra anoreksje, ktora niemal przyplacilam zyciem. Od momentu wyzdrowienia przedstawiam sie ludziom jako Liliana (Lily)-mieszkam obecnie w Niemczech. Nowe imie to byloby dla mnie ukoronowanie nowego zycia..bo naprawde zmienilam sie po chorobie cala ja-fizycznie i psychicznie..
  Czy mam jakies szanse w urzedzie?.
  Bardzo bardzo prosze o rade:)
  Lil

  • To zależy od urzędasa który jest twoim panem i władcą, zależy na kogo trafisz, osobiście uważam, że szanse masz nikłe ale powinnaś próbować, pochwal się później czy Ci się udało, ja także niedługo składam wniosek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *