Zmiany w planowaniu przestrzennym. Na stole 900 milionów złotych z Unii Europejskiej

Nieruchomości Prawo Dołącz do dyskusji
Zmiany w planowaniu przestrzennym. Na stole 900 milionów złotych z Unii Europejskiej

Rząd szykuje nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prace w komisjach sejmowych już ruszyły i wyłonił się z nich obraz pierwszych poprawek. Najważniejsze modyfikacje dotyczą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy. Sprawdź, jakie zmiany w planowaniu przestrzennym chce wprowadzić Rada Ministrów.

Zmiany w planowaniu przestrzennym to jeden z kamieni milowych KPO

We wtorek 23 maja połączone sejmowe komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej wydały pozytywną opinię dla rządowego projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dodatkowo posłowie wprowadzili swoje poprawki do wstępnej wersji i skierowali ją do drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu. Co ciekawe zmiany mają na celu nie tylko „uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych”, jak możemy przeczytać w uzasadnieniu. W grę wchodzą naprawdę duże pieniądze.

Jak pisaliśmy na łamach bezprawnika w czerwcu ubiegłego roku, Unia Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy przygotowany przez Polskę, ale to nie oznacza automatycznej wypłaty pieniędzy. Rząd musi spełnić szereg warunków, zwanych kamieniami milowymi, aby otrzymać fundusze z UE. Przeprowadzenie reformy ma umożliwić pozyskanie do budżetu nawet 900 mln złotych z KPO. Taką informację miesiąc temu podał wiceminister Piotr Uściński, następnie w podobnym tonie wypowiada się posłanka Anna Paluch.

Likwidacja studium na rzecz planu ogólnego

Jednym z podstawowych elementów nowelizacji jest rezygnacja ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jego miejsce ma zająć plan ogólny gminy. Będzie to nowe narzędzie planistyczne, które ma być znacznie prostsze niż obecne. Na jego podstawie gminy będą wydawać warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Na dodatek w porównaniu do studium mają zniknąć treści informacyjne, które nie mają bezpośredniego wpływu na politykę przestrzenną gminą. Plany ogólne mają zostać wprowadzone w każdej gminie od 1 stycznia 2026 roku. Wraz z tym konieczne będzie stworzenie strategii gminy z kierunkami polityki lokalnej.

Warunki zabudowy z oznaczonym czasem

Kolejna zmiana, która wynika z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczy warunków zabudowy. Mianowicie do tej pory gmina mogła wydać taki dokument na czas nieokreślony. Po zmianach decyzja gminy będzie wiążąca jedynie przez pięć lat. Aktualnie wygasa pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę. W praktyce bez trudu można teraz znaleźć warunki zabudowy, które zostały wydane kilkanaście lat temu. Przyjęte przez Sejm zmiany mają zlikwidować decyzje wydane najczęściej na podstawie zdezaktualizowanych okoliczności.