Reklamacja jeszcze bardziej po myśli kupujących. Sejm bliski wprowadzenia nowej rękojmi

Gorące tematy Zakupy Dołącz do dyskusji (88)
Reklamacja jeszcze bardziej po myśli kupujących. Sejm bliski wprowadzenia nowej rękojmi

Szykują się pozytywne zmiany w przepisach dotyczących rękojmi za wady zakupionych towarów. Sejm chce wprowadzić uregulowania zgodnie z którymi w przypadku wymiany wadliwej rzeczy na nową, termin odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi biegnie na nowo. Zgodnie z założeniem projektu, takie rozwiązanie ma zwiększyć ochronę interesów konsumentów.

Aktualny stan prawny zakłada, że w przypadku reklamacji zepsutej rzeczy i wymiany jej na nową, termin rękojmi nie ulega przedłużeniu – liczy się od daty wydania pierwotnego towaru. W konsekwencji możliwość skorzystania z reklamacji w przyszłości, zostaje mocno ograniczona.

Zmiany w rękojmi, zmiany w reklamacjach

Wprowadzane zmiany w rękojmi mają to zmienić. Obecnie jeżeli konsument składa reklamację, w efekcie której produkt zostaje wymieniony na nowy, dwuletni termin nie przedłuża się. Nie stanowi to większego problemu, jeżeli zakupiona rzecz zepsuła się po miesiącu użytkowania, gorzej jeżeli nastąpiło to po 18 miesiącach. W takiej sytuacji na „sprawdzenie” rzeczy zostaje już niewiele czasu – a często zdarza się, że sprzęt po chwili psuje się po raz drugi.

Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, dwuletni termin będzie biec na nowo przy każdej wymianie rzeczy. Oznacza to, że jeżeli sprzedawca uznając reklamację wymieni zakupioną rzecz, od momentu jej otrzymania ponownie otrzymamy dwa lata na jej zareklamowanie.

Podobne rozwiązania często obowiązują przy składaniu reklamacji z tytułu gwarancji, choć tutaj oczywiście wiele zależy od samego gwaranta – termin gwarancji, od chwili wymiany rzeczy biegnie na nowo.

Wprowadzenie zmian było oddolną inicjatywą

Co ciekawe inicjatywą do zajęcia się tym tematem była petycja mieszkańca Gdańska, który skierował ją do sejmowej Komisji ds. Petycji. Komisja dostrzegła potrzebę zmiany, która w jej opinii pozytywnie odbije się na budżecie konsumentów. Podziała również mobilizująco na sprzedawców i producentów, którzy większą wagę będą przykładali do jakości oferowanych produktów.

Zmiana ma polegać na dodaniu nowego artykuły do przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi – art. 568². Ma obowiązywać tylko wobec konsumentów. Zgodnie z projektem ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i dotyczyć wszystkich umów sprzedaży zawartych po tej dacie.