ZUS planuje ogromne zmiany w rozliczeniach. Będą dotyczyć większości Polaków

Firma Praca Dołącz do dyskusji (625)
ZUS planuje ogromne zmiany w rozliczeniach. Będą dotyczyć większości Polaków

W ramach XXIII posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP odbyły się konsultacje przedsiębiorców z ZUS – na temat zmian, jakie chce wprowadzić ZUS w najbliższych latach. Będą one dotyczyły jednak nie tylko właścicieli firm, ale właściwie wszystkich ubezpieczonych Polaków. Zmiany w systemie rozliczeń ZUS mają zacząć obowiązywać już w najbliższych latach.

Zmiany w systemie rozliczeń ZUS

Automatyzacja rozliczeń składek ZUS coraz bliżej. 11 maja przedsiębiorcy rozmawiali na ten temat z przedstawicielami Zakładu. Jednym z tematów była zmiana terminu płatności składek ZUS, jednak to nie jedyna konsultowana zmiana. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zakład po reformie ma przejąć obowiązek ustalania wymiaru składek.

W związku z tym wprowadzony ma zostać Jednolity Plik Ubezpieczeniowy. Będzie on generowany przez program kadrowo-płacowy. Za pomocą pliku przedsiębiorca przekaże najpierw ZUS-owi informację o dochodzie i przerwach w pracy pracownika, a następnie na PUE ZUS zaakceptuje wyliczenia dokonane przez Zakład na podstawie danych dostarczonych przez przedsiębiorcę. Oprócz tego właściciel firmy będzie mógł również pobrać wzór przelewu i opłacić składki.

ZUS chce również w większym stopniu informować przedsiębiorców o różnych kwestiach. Na przykład do 28 lutego każdego roku Zakład zamieszczałby na PUE zestawienie roczne dotyczące danych zewidencjonowanych na koncie w poprzednim roku. Oprócz tego ZUS informowałby też płatników o ewentualnych zaległościach, kończącym się okresie płatności składek preferencyjnych czy przekroczeniu 30-krotności wynagrodzenia. Ponadto ZUS postawił sobie za cel generalne przyspieszenie komunikacji elektronicznej i szybszą komunikację z płatnikami składek.

Zmiany w systemie rozliczeń ZUS jednak nie tylko dla przedsiębiorców

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że zmiany w systemie rozliczeń planowane przez ZUS mają jednak dotyczyć właściwie wszystkich ubezpieczonych. Chodzi o automatyzację wypłaty zasiłków, choć nie tylko. Zakład chce, by:

  • wliczać do okresu zasiłkowego okresy poprzedniej niezdolności do pracy, jeśli przerwa nie przekracza 90 dni,
  • wydłużyć okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego,
  • wprowadzić okres wyczekiwania na prawo do zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego,
  • ograniczyć okres wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do 30 dni,
  • uprościć stawki procentowe zasiłków chorobowych i macierzyńskich (80 proc. zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu oraz 100 i 80 proc. zasiłku macierzyńskiego – bez wyrównywania).

Ponadto Zakład dąży również do uproszczenia zasad ustalania prawa do zasiłku opiekuńczego. Oprócz tego wypłata zasiłków – w większości wypadków – miałaby odbywać się bez konieczności składania odpowiedniego wniosku.

Tym samym ZUS dąży do ujednolicenia przepisów dotyczących zasiłków i zmniejszenia obciążenia biurokratycznego przedsiębiorców. Na razie jednak trudno powiedzieć, kiedy zmiany w systemie rozliczeń ZUS mogłyby zacząć obowiązywać. Wcześniej planowano, by szeroko rozumiana automatyzacja rozliczeń rozpoczęła się w 2022 r. Nie wiadomo jednak, czy wdrażanie zmian nie zostanie przesunięte.