Od września uczniowie nauczą się strzelać

Państwo Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Od września uczniowie nauczą się strzelać

Projekty dwóch rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki w ubiegłym tygodniu skierowano do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Jeśli zostaną uchwalone w proponowanym kształcie, uczniów czeka spora rewolucja. Jakie zmiany w szkołach od września 2022 roku proponuje resort?

Modyfikacje skupiają się przede wszystkim na zaktualizowaniu podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Tak zwane „EDB” już od kolejnego roku szkolnego ma przyjąć wymiar znacznie bardziej praktyczny, niż dotychczas. Taka decyzja Ministerstwa Edukacji jest związana z zagrożeniami wynikającymi z agresji Rosji na Ukrainę i potrzebą podjęcia działań, zwiększających obronność naszego państwa.

Zmiany w szkołach od września 2022 – uczniowie nauczą się strzelać

Nowy projekt podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa od września 2022 roku obejmie następujące nowe obszary:

  1. reagowanie w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi,
  2. zasady pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej,
  3. edukacja obronna obejmująca:
    -> w przypadku szkoły podstawowej – wymagania z zakresu: terenoznawstwa, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, przygotowania do szkolenia strzeleckiego,
    -> w przypadku szkół ponadpodstawowych – wymagania z zakresu: reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, szkolenia strzeleckiego.

Jak wynika z treści projektu, uczniowie szkół podstawowych będą uczyli się jedynie bezpiecznego posługiwania się bronią. Szkolenie w zakresie podstaw strzelania odbędzie się natomiast już w szkole ponadpodstawowej. Uczniowie nauczą się podczas niego obsługiwać broń kulową, pneumatyczną, a także repliki broni strzeleckiej (ASG).

W ocenie skutków regulacji projektu czytamy, że oczekiwany efekt, jaki mają przynieść zmiany w szkołach od września 2022 to przygotowanie uczniów liceów ogólnokształcących i techników do właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi.

Co z tymi strzelnicami?

Temat nauki strzelania w szkołach był poruszany już na łamach „Bezprawnika” pod koniec marca tego roku. Wówczas spore wątpliwości zdawała się rodzić sama organizacja tego przedsięwzięcia. Jak wskazywał redaktor Wilczek, Polska nie dysponuje aż taką liczbą strzelnic, żeby móc zapewnić uczniom odpowiednie warunki szkolenia.

Z najnowszych zapowiedzi resortu wynika, że w przypadku szkół ponadpodstawowych znajdujących się w powiatach, w których nie ma dostępu do strzelnic, realizacja wymogu przeprowadzania szkoleń stanie się obowiązkowa trochę później. Mianowicie – od roku szkolnego 2024/2025.

Jak widać, Ministerstwo Edukacji przewiduje, że do tego czasu liczba strzelnic ćwiczebnych znacznie się zwiększy. Ma się do tego przyczynić przede wszystkim program Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie”. Póki co szkoły bez odpowiedniego dostępu do miejsc treningu, będą mogły prowadzić działania „w zakresie dostępnych możliwości”.

Zgodnie z treścią projektu, szkolenia niekoniecznie muszą odbywać się na tradycyjnych strzelnicach:

Zajęcia mogą być realizowane przy użyciu środków własnych szkoły, jak również poprzez wykorzystanie strzelnic, strzelnic wirtualnych i laserowych znajdujących się w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów – czytamy w „warunkach i sposobie realizacji” celów rozporządzenia.

Jak informuje rządowy portal – gov.pl, konsultacje projektu potrwają do 24 czerwca 2022 r. Do tego czasu ewentualne uwagi zainteresowani mogą zgłaszać pod adresem mailowym: sekretariat.dpnp@mein.gov.pl.