Nie tylko postojowe i zwolnienie ze składek. ZUS przypomina, o co obecnie mogą starać się przedsiębiorcy

Firma dołącz do dyskusji (43) 07.07.2020
Nie tylko postojowe i zwolnienie ze składek. ZUS przypomina, o co obecnie mogą starać się przedsiębiorcy

Edyta Wara-Wąsowska

Zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe – to dwie formy pomocy z ZUS, z których przedsiębiorcy chętnie korzystali w trakcie epidemii. Obecnie korzystanie z pierwszego instrumentu jest już niemożliwe, wielu przedsiębiorców wyczerpało już też możliwość wnioskowania o postojowe za kolejny okres. Zakład przypomina natomiast, z jakich rozwiązań obecnie mogą skorzystać przedsiębiorcy. 

ZUS: jaka pomoc dla przedsiębiorców oprócz zwolnienia ze składek i postojowego?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina (za pośrednictwem Twittera i swojej strony internetowej), o co aktualnie mogą starać się przedsiębiorcy w trudnej sytuacji finansowej.

ZUS informuje, że aktualnie pomoc dla przedsiębiorców może stanowić ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej oraz odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę za okres od stycznia 2020 r. Oczywiście w porównaniu ze zwolnieniem ze składek czy postojowym to pomoc dość skromna, jednak przynajmniej część przedsiębiorców może chcieć z niej skorzystać.

Przedsiębiorcy mogą zatem cały czas wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności z tytułu składek na raty. Z tego rozwiązania mogą skorzystać płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; nie ma znaczenia, od kiedy przedsiębiorca prowadzi działalność. Należy jednak pamiętać, że ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej dotyczy jedynie składek za okres od stycznia 2020 r. Z ulgi mogą zatem skorzystać na przykład przedsiębiorcy, którzy np. nie są w stanie opłacić składki lipcowej. Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie ponosi żadnych kosztów związanych z ulgą.

Drugą formą wsparcia, z jakiej nadal mogą korzystać przedsiębiorcy, jest odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę za należności za okres od stycznia 2020 r. Z tej opcji może skorzystać każdy płatnik składek – niezależnie od tego jak długo prowadzi działalność gospodarczą czy jaka jest wielkość jego przedsiębiorstwa. O odstąpienie od pobierania odsetek można starać się w momencie, gdy składki zostały opłacone, ale po terminie, a Zakład w związku z tym naliczył odsetki za zwłokę. Podobnie jak w przypadku ulgi przy opłacaniu składek, dotyczy to jednak wyłącznie składek od stycznia 2020 r.

Nie jest to zmniejszenie składek ZUS ani zwolnienie z nich, ale nadal – opcja, z której można skorzystać

Oczywiście przywołane formy wsparcia nie są tak atrakcyjne jak poprzednie ani jak postulowane przez zastępcę rzecznika MŚP zmniejszenie składek ZUS. Z drugiej strony m.in. odroczenie płatności składek może części przedsiębiorcom pomóc przetrwać np. do momentu uzyskania wsparcia z tarczy finansowej czy dotacji na kapitał obrotowy.