ZUS: Rodzice nadal będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Dobre wiadomości Podatki Rodzina dołącz do dyskusji (156) 26.03.2020
ZUS: Rodzice nadal będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Maja Werner

Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę tego świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów – czytamy w informacji prasowej ZUS. 

Zgodnie przyjętą w marcu specustawą w przypadku zamknięcia, z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły rodzice dziecka
w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.

„W tej sytuacji rodzicom, którym kończy się okres prawa do dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów” – wyjaśnia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Ponadto rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, w takim przypadku będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie ZUS – Z-15A oraz oświadczenie o zamknięciu placówki. „Jednak po wejściu w życie nowych przepisów, okres ten zostanie rozliczony jako dodatkowy zasiłek i nie będzie wliczany do puli 60 dni” – podkreśla rzecznik.

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca
z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – do ZUS.

W jakiej sytuacji i komu przysługuje zasiłek?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, na mocy wprowadzonej niedawno specustawy, przysługuje rodzicom dzieci w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobków, przedszkoli czy szkół. Zasiłek przysługuje rodzicom (lub opiekunom prawnym) opiekującym się dzieckiem poniżej 8. roku życia. Należy też pamiętać, że zasiłek mogą otrzymać ci rodzice/opiekunowie, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

W jaki sposób uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Procedura jest prosta – wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego pracodawcy/zleceniodawcy. To na nich spoczywa ciężar dalszego przekazania oświadczenia do Zakładu.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność składają oświadczenie bezpośrednio do ZUS.

Wzór oświadczenia można pobrać pod tym adresem.

Jeśli chodzi o okres osobistej opieki nad dzieckiem, który należy podać w oświadczeniu, można podać go na dwa sposoby. Pierwszy – uwzględni wszystkie dni, w których rodzic sprawował opiekę nad dzieckiem. Drugi – raczej korzystniejszy – zakłada podanie wyłącznie tych dni poświęconych na opiekę, które normalnie rodzic/opiekun spędziłby w pracy.

Należy też pamiętać, że bez złożenia wspomnianego oświadczenia nie jest możliwa wypłata zasiłku opiekuńczego.

Uwaga: o zasiłek może wystąpić tylko jeden z rodziców/opiekunów. Mogą oni natomiast podzielić się między sobą opieką nad dzieckiem – oczywiście w ramach limitu 14 dni (jest to limit łączny, niezależny od liczby dzieci).