Zwolnienie młodych z PIT-u trafiło do konsultacji społecznych. Ministerstwo Finansów zapowiada ulgę już od sierpnia 2019

Podatki Praca Dołącz do dyskusji (48)
Zwolnienie młodych z PIT-u trafiło do konsultacji społecznych. Ministerstwo Finansów zapowiada ulgę już od sierpnia 2019

Zwolnienie młodych z PIT-u wchodzi w skład „piątki Kaczyńskiego”, czyli programu zmian, mających wejść w życie jeszcze przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi. Zmiany dotyczyć będą osób młodych, które nie ukończyły 26 roku życia i — ze względu na bliskość wyborów, a także tempo prawotwórcze obecnej władzy — najprawdopodobniej jak najszybciej wejdą w życie.

Zwolnienie młodych z PIT

Jak informuje m.in. na Twitterze Ministerstwo Finansów, projekt, który zakłada zwolnienie młodych z PIT, wszedł w kolejną fazę procesu legislacyjnego — fazę konsultacji społecznych. Ministerstwo prognozuje, że zmiany wejdą w życie od sierpnia 2019 roku.

W odniesieniu do owego zwolnienia obowiązywać będzie próg dochodowy, wynoszący 85 528 złotych, a także limit wieku – 26 lat. Samo zwolnienie dotyczyć będzie zarówno przychodów z pracy, jak i z umów zlecenia, zawartych z przedsiębiorcą. Nie mówi się natomiast nic o przychodach, nabytych w związku z umową o dzieło.

Resort przypomina, że według zakładanych zmian, młody człowiek, który otrzymuje pensję w minimalnej wysokości, miesięcznie zyskiwałby 133 złote, co w skali roku przekłada się na 1,5 tysiąca złotych.

Dobra zmiana dla młodych?

Jak wskazuje minister finansów, Marian Banaś:

Dzięki wprowadzeniu ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia (czyli tzw. PIT 0 dla młodych) osoby, które rozpoczynają swoją karierę zawodową, otrzymają do ręki wyższe wynagrodzenie za swoją pracę. Będzie to istotny impuls do podejmowania legalnego zatrudnienia oraz pozostawania w kraju i rozwijania polskiej gospodarki

Projekt nowelizacji wchodzi w skład szerszego pakietu reform. Jest on z pewnością w jakimś stopniu związany z nadchodzącymi wyborami, ale — jeżeli stan gospodarki faktycznie pozwala na takie zmiany — wspomożenie finansowe młodych Polaków na początku swoich karier jest bardzo pozytywną zmianą.

Każdego rodzaju pomoc socjalna, która wymierzona jest w osoby pracujące, które mają jednocześnie potencjał rozwojowy, wydaje się niezwykle rozsądna. Miejmy jednak nadzieję, że stosowna rozbudowa tzw. socjalu będzie w zakresie wspomagania młodych długofalowa. Warto przypomnieć, że swego czasu zakładano również zmiany, dotyczące studentów.

Według szumnych zapowiedzi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiednie ulgi podatkowe miałyby również dotyczyć studentów uczelni prywatnych, ale wszelkie przekazy w tym zakresie nagle ucichły. Miejmy jednak nadzieję, że „chociaż” zwolnienie młodych z PIT-u dojdzie do skutku, w jak najszerszym zakresie.