Zwolnienie z podatku od nieruchomości? Wystarczy ekologiczne źródło ciepła

Nieruchomości Zdrowie Dołącz do dyskusji (47)
Zwolnienie z podatku od nieruchomości? Wystarczy ekologiczne źródło ciepła

Jak zachęcić ludzi do korzystania z ekologicznych metod ogrzewania? Wystarczy zagwarantować im realne korzyści z tego tytułu. Kolejne zakazy i nakazy nie przynoszą pożądanych efektów, dlatego rybniccy radni postanowili poszukać zupełnie innego rozwiązania. Samorząd miasta chce nagrodzić tych, którzy stosują ekologiczne źródło ciepła. Sposób? Zwolnienie z podatku od nieruchomości. 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości – marchewka zamiast kija

Politycy podejmują pierwsze działania mające na celu walkę ze smogiem. Trudno wprawdzie ocenić, czy robią to dlatego, że uważają to za konieczne, czy też pod wpływem opinii społecznej i światowych (a na pewno europejskich) trendów. Zazwyczaj jednak są to działania sprowadzające się do kolejnych zakazów. Czasami przybierają nawet dość zabawne formy – np. wtedy, gdy rządzący apeluje do Polaków, by donosili na sprzedawców tzw. kopciuchów.

Jaki jest skutek tych działań? Na razie brak spektakularnych rezultatów. Nie bez znaczenia jest pewnie fakt, że rządzący z jednej strony zwracają uwagę na to, że normy smogu faktycznie są przekraczane coraz częściej i mocniej, a z drugiej strony głośno mówią o budowaniu gospodarki na węglu. Nic dziwnego zatem, że samorządowcy nie chcą już dłużej oglądać się na władzę centralną i sami wychodzą z inicjatywą. Najlepszym przykładem na to są rybniccy radni, którzy chcą, by ekologiczne ogrzewanie domu wiązało się z nagrodą. Dziennik Zachodni donosi, że byłoby nią zwolnienie z podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych lub ich części.

Kto byłby zwolniony z podatku?

Zgodnie z projektem uchwały zwolnienie dotyczyłoby trzech grup mieszkańców. Pierwszą stanowiliby właściciele, którzy na dzień wejścia w życie uchwały ogrzewają swój dom w sposób najbardziej ekologiczny. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługiwałoby też właścicielom, którzy dokonają wymiany źródła ciepła na jedno spośród wskazanych w uchwale. Uprzywilejowani byliby również właściciele, którzy w czasie obowiązywania uchwały zakończą budowę domu jednorodzinnego i zainstalują w nim ekologiczne źródło ciepła.

Niestety, nawet jeśli uchwała wejdzie w życie, to zwolnienie z podatku od nieruchomości będzie możliwe tylko przez okres 2 lat. Uchwała miałaby natomiast obowiązywać do 31 grudnia 2021 roku. Później w życie wejdzie uchwała antysmogowa zobowiązująca mieszkańców województwa śląskiego do wymiany źródeł ciepła eksploatowanych powyżej 10 lat lub nieposiadających tabliczki znamionowej. Nie zmienia to jednak faktu, że do tego czasu osoby, które ogrzewają swoje domy w sposób najbardziej ekologiczny, byłyby wreszcie nagrodzone. I być może to jest właśnie kierunek w walce ze smogiem, którego dotąd brakowało.

Rybniccy radni pochylą się nad projektem uchwały w przyszły czwartek.