60 proc. pracowników pójdzie po podwyżkę. Teraz to oni są Sprite, a pracodawcy pragnienie

Praca Dołącz do dyskusji
60 proc. pracowników pójdzie po podwyżkę. Teraz to oni są Sprite, a pracodawcy pragnienie

Poczucie stabilności i optymizmu dominuje wśród polskich pracowników, którzy w większości pozytywnie oceniają swoją pozycję na rynku pracy.

Z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” opracowanego przez Personnel Service wynika, że blisko połowa badanych (46%) ma pozytywne spojrzenie na własną sytuację zawodową. Jako neutralną swoją pozycję określił ją co trzeci respondent, podczas gdy tylko 16% ma negatywne przeczucia. Przedstawiając perspektywy na przyszły rok, 45% uważa, że ich sytuacja pozostanie bez zmian, a 13% nawet liczy na poprawę.

Zauważalna jest zależność między wiekiem a oczekiwaniami odnośnie przyszłości zawodowej. Młodsi pracownicy są bardziej optymistyczni – co czwarty z grupy wiekowej 18-24 lata spodziewa się poprawy swojej sytuacji zawodowej, w porównaniu do mniejszego procenta wśród osób starszych. W przeciwieństwie do nich, zaledwie 6% osób powyżej 55 roku życia oczekuje pozytywnych zmian w przyszłym roku.

Pomimo że większość pracowników nie planuje zmiany obecnego miejsca zatrudnienia – 58% zamierza pozostać na swoich stanowiskach – to jednak 61% z nich ma ambicję walczyć o wyższe wynagrodzenie. Głównym powodem są trudności finansowe wywołane wysoką inflacją. Najpopularniejszą strategią wśród pracowników jest bezpośrednia prośba do obecnego pracodawcy o podwyżkę, co planuje 30% badanych.

Wśród mężczyzn jest to częstsza decyzja (34%) niż wśród kobiet (26%)

Młodsi pracownicy częściej niż starsi zastanawiają się nad poszukiwaniem lepiej płatnej pracy, z czego wynika, że młodzież jest bardziej skłonna do podejmowania ryzyka w celu poprawy swoich dochodów. W grupie wiekowej 18-24 lat co trzeci rozważa zmianę pracy, co może odzwierciedlać ich większą mobilność i chęć eksperymentowania z różnymi możliwościami zawodowymi.

Rynek pracy pokazuje jednak, że pracownicy podchodzą do zmian z ostrożnością. Świadomość ryzyka zwolnień i niepewności ekonomicznej sprawia, że wiele osób wybiera bezpieczeństwo obecnej pracy, pomimo aspiracji do wyższych zarobków. Taka ostrożność wynika z obserwacji rynku i może oznaczać, że pracownicy będą bardziej skłonni do negocjacji niż do radykalnych zmian.

Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy, podkreśla, że chociaż obecna sytuacja demograficzna zapewnia komfort zatrudnienia, pracownicy zachowują pewną rezerwę. Niechęć do zmiany pracy i strategie dążenia do wyższych zarobków są wyrazem dążenia do równowagi między ambicjami a stabilnością zawodową. Znajomość rynku i świadomość własnej wartości na nim to klucz do sukcesu w niepewnych czasach, jakie niesie współczesna gospodarka.