Chcesz uzyskać tzw. rozwód kościelny? Pomogą w tym adwokaci kościelni, „zatwierdzeni” przez biskupa

Codzienne Rodzina Dołącz do dyskusji (283)
Chcesz uzyskać tzw. rozwód kościelny? Pomogą w tym adwokaci kościelni, „zatwierdzeni” przez biskupa

Adwokat kościelny to dość rzadko spotykane określenie i pewnie większości osób może się kojarzyć ze ściśle kościelnymi sprawami. Tak się jednak składa, że adwokat kościelny to osoba, do której możemy i musimy się zwrócić, jeżeli chcemy uzyskać tzw. rozwód kościelny.

Kim jest adwokat kościelny?

Wyjaśniając w najprostszych słowach, kim  jest adwokat kościelny należałoby napisać, że jest to osoba, która może reprezentować swojego klienta przed sądem kościelnym. Wbrew powszechnej opinii nie ma ona wiele wspólnego z adwokatem cywilnym. Nie jest to też tożsama funkcja. Co to oznacza? Nie każdy adwokat cywilny będzie adwokatem kościelnym. Chociaż na ogół zdarza się, że adwokat kościelny jest również adwokatem cywilnym. Podyktowane jest to jednak najczęściej wyborem zainteresowania i pokrewieństwem profesji.

Kodeks Prawa Kanonicznego dość precyzyjnie określa wymagania stawiane adwokatom kościelnym. Co ciekawe ich promulgowania dokonał w 1983 roku Jan Paweł II.

Adwokat kościelny musi być osobą pełnoletnią, musi być katolikiem (jeżeli jest innego wyznania, musi uzyskać zgodę biskupa diecezjalnego). Musi posiadać tytuł doktora prawa kanonicznego lub być biegłym w tej gałęzi prawa. Oprócz tego musi wykazać również doświadczenie zdobyte w sądach kościelnych i odpowiednie kwalifikacje etyczne.
Prawo do wykonywania tego „zawodu” zatwierdza biskup diecezjany. Zatwierdzenie może dotyczyć tylko danego sądu albo danej sprawy. Może być również udzielone ogólnie.

Jak i gdzie szukać adwokata kościelnego?

Tak wygląda teoria. Z praktycznego punktu widzenia najważniejszą kwestią jest gdzie szukać adwokata kościelnego, który posiada wymienione wyżej uprawnienia. Najprostszym sposobem jest sprawdzenie listy adwokatów kościelnych, umieszczanej na stronach sądów biskupich. Jest to zdecydowanie najbezpieczniejszy sposób. Niestety, ale zdarzają się sytuacje, w których adwokaci cywilni podają się za adwokatów kościelnych i udzielają w tym zakresie porad. Oczywiście nie jest to niezgodne z prawem, ale trzeba pamiętać, że bez specjalnej zgody, taki adwokat nie będzie mógł reprezentować danej sprawy przed sądem biskupim.

A obecność adwokata w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego ma często kluczowe znaczenie. To własnie jego wiedza i doświadczenie mogą usprawnić cała procedurę, która z punktu widzenia przeciętnej osoby może być niezrozumiała.