Biała lista podatników VAT a płatność kartą, PayU czy BLIK-iem. Ministerstwo Finansów ma dla nas dobre wiadomości.

Finanse Firma Podatki dołącz do dyskusji (54) 18.11.2019
Biała lista podatników VAT a płatność kartą, PayU czy BLIK-iem. Ministerstwo Finansów ma dla nas dobre wiadomości.

Joanna Buchwałd-Musińska

Od września tego roku funkcjonuje tzw. biała lista podatników VAT. Konsekwencje jej wprowadzenia przedsiębiorcy odczują od stycznia 2020 r. Już teraz pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące płatności przez integratorów. Biała lista a płatność kartą – Ministerstwo Finansów przemawia na korzyść podatników.

Czym jest biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT zawiera informacje gromadzone dotąd na dwóch wykazach (zob: art. 96b ustawy o VAT). Ponadto wskazuje dane o aktualnym statusie płatnika (czynny, przywrócony, zwolniony z VAT). W tej postaci stanowi ona bazę kontrahentów, których można zidentyfikować po nazwie czy numerze NIP (por.: nowa metoda weryfikacji kontrahentów na białej liście podatników VAT).

Ideą białej listy podatników VAT była m.in. maksymalna transparentność płatności, które płatnicy zaliczali do kosztów uzyskania przychodów. Znowelizowana ustawa o VAT stanowi o konieczności korzystania przez przedsiębiorcę z rachunku płatniczego jeśli stroną transakcji jest inny przedsiębiorca. Dotyczy to przypadków, w których jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. zł.

W koszty wliczymy tylko wydatki na konto z białej listy

Warto dodać, że zgodnie z zapisami ustawy, w PIT/CIT nie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodu płatności (>15 tys. zł), bądź jej części, która odbyła się poza zarejestrowanym w wykazie podmiotów rachunkiem. Innymi słowy przedsiębiorcy zmuszeni są kontrolować rachunki bankowe innych przedsiębiorców (por.: biała lista podatników VAT – jak dodać rachunek firmowy). Nie będzie bowiem możliwości wliczenia w koszty transakcji powyżej 15 tys. zł, na rachunku, który nie figuruje na białej liście.

Biała lista a płatność kartą

Po ukazaniu się nowelizacji ujawnił się szereg problemów, np. jak będzie wyglądać biała lista a wydatki kartami? Chodzi mianowicie o tzw. integratorów, a zatem przedsiębiorstwa, które obsługują rozmaite metody płatności, jak np. BLIK, PayU, Blue Media. Znowelizowane przepisy nie objęły bowiem płatności kartą czy przelewem poprzez pośrednika-integratora. Ich specyfika polega na tym, że przelane środki przejdą przez konto integratora nim trafią na rachunek docelowy. Oznacza to, że płatnik nie ma możliwości zweryfikowania, czy rachunek odbiorcy znajduje się na białej liście.

Ministerstwo Finansów odniosło się do problemu jednoznacznie podkreślając, że transakcje przez integratorów to nie to samo co klasyczne przelewy. W związku z tym takich transakcji nie obejmą przepisy dotyczące białej listy podatników. W przypadku dokonania transakcji za pośrednictwem integratora, płatnik nie straci kosztów uzyskania przychodu:

„Płatności takimi instrumentami nie są uznawane za „płatności dokonane przelewem”, tzn. nie są objęte przepisami dotyczącymi Wykazu podatników VAT.

Tym samym – skoro nie jest to przelew, ale zlecenie płatnicze, czyli oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy, które zawiera polecenie wykonania transakcji płatniczej – to zapłacenie kartą lub pay-by-linkiem nie będzie skutkować poniesieniem negatywnych konsekwencji podatkowych (utratą kosztów uzyskania przychodu).”